Dimona aangifte verplicht bij AMA

De deelnemer AMA moet ook worden gemeld in Dimona (Dimona Without Dmfa). Een personeelsregister (op papier) biedt geen alternatief. De FOD WASO voorziet voor AMA-deelnemers en voor werkposten dus géén uitzondering op vlak van Dimona.

Lees meer : https://www.departementwvg.be/faq/arbeidsmatige-activiteiten/werkpost-welke-verplichtingen-heeft-een-werkpost

Deze maatregel lijkt ons geen goede zaak. Kleine zelfstanden doen geen registratie in Dimona en zullen weigerachtig staan om prijzige personeelskost aan te gaan. Bijgevolg zullen onze AMA cliënten niet terecht kunnen bij werkgevers die niet met Dimona werken.

Het Werkburo zal deze verplichting aankaarten bij het VAPH.

Lees het document