Veelgestelde vragen

Aanmelding van een man, 18 jaar, matig mentale beperking, kernautisme. Communiceren is moeilijk: vooral ja/neen vragen. Niet altijd duidelijk of hij begrijpt wat er gezegd wordt (veel echolalie).

X heeft sinds een 7tal jaren een assistente. Die persoon kent hem ontegensprekelijk heel goed en zij is als het ware zijn tweede ik. X heeft een PAB van ongeveer 25.000 euro. Die som gaat naar de assistente, de mama en een huishoudster van enkele uren per week.

Vraag = begeleid werken 's avonds of tijdens het weekend. Ons aanbod = 20 à 25 uren dit jaar. Dit wordt als eerste reactie geweigerd door mama. Zij heeft dit niet begroot en vraagt of de assistente X niet kan ondersteunen op de werkvloer zodat onze inbreng geminimaliseerd wordt.

Hoe zouden jullie dit oplossen?
Hoe kunnen wij dit inhoudelijk vasthouden als we al kort na een start al lossen?
Hebben jullie al precedenten?
Is dit verzekeringstechnisch OK?
Hoe op te lossen voor sociale inspectie?
Verhouding jobcoach/assistente?Antwoord

 • Een persoonlijk assistent is geen erkende zorgverlener, en mag geen begeleid werken toestaan: er moet een dienst begeleid werken bij betrokken zijn; dat verhindert niet dat er ook een persoonlijk assistent bij betrokken is.
 • Er moet een contract begeleid werken afgesloten worden met een dienst begeleid werken. Die moet ook de verzekering in orde brengen. Dan is het voor de sociale inspectie ook in orde (ik veronderstel dat er geen RVA-uitkering is?).
 • De assistent moet op de werkvloer assisteren, maar mag zelf niet werken: een heel moeilijke lijn voor een assistent, die goed moet doorgepraat worden, en waarvoor een dienst begeleid werken nuttig is. De assistent die mij vertelde dat zij de rekken vult in de winkel, en dat haar cliënt daar graag naar kijkt, is zwartwerk aan het doen.
 • Wie wat doet, is een kwestie van af te spreken. Als de dienst enkel de controle doet, en af en toe eens met de assistent de aanpak doorpraat, zal er veel minder hulp van de coach nodig zijn. Maar dan ligt de verantwoordelijkheid voor de job bij de assistent (die in dienst is van de cliënt en de moeder), en niet in een goede positie zit om te onderhandelen met de baas: is dat ok voor iedereen? Ok: dan kan je bv zeggen dat je 1x/2mnd langskomt. Tegen mensen die hetzelfde aan mij vroegen, heb ik gezegd dat we onze naam niet uitlenen: we doen niet zuiver een administratieve goedkeuring van wat een pers assistent doet. Als onze naam er onder staat, controleren we of het goed is. Als het maar dat is, dacht ik dat 1 punt (9u) wel voldoende zou zijn. Als ze ook sturing van de assistent willen, is er meer nodig, en gaan we voor 2 ptn. (ze zijn nog aan het denken).
 • Denk dus in verschillende laagjes van je eigen invulling: en ieder laagje heeft zijn prijsje...
 • administratie: contract, verzekering, registratie
 • controle: op werktijden en inhoud
 • sturing: de assistent assisteren in aanpak en taak
 • verantwoordelijkheid: wie gaat in overleg met collega's, directie, ouders; wat als het fout loopt/stopgezet wordt?
 • ...
 • Moeder moet wel accepteren dat iets nieuws opstarten impliceert dat ze budget verschuift.  ofwel van zichzelf, ofwel van de assistent; dat vraagt planning en overleg.  
 • Wij hebben geen vergoedingen voor avond- of weekendwerk. Werken in het we doen we in principe niet, maar kan wel; meestal met de afspraak dat er na de opstart niet meer iemand langskomt in het weekend, en dat besprekingen daarbuiten (in de week dus) gebeuren.  Meestal zijn dat ook jobs die niet van blijvende aard zijn (werken in een jeugdhuis bv).
VraagAntwoord