Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te lezen.VRAAG

Aanmelding van een man, 18 jaar, matig mentale beperking, kernautisme. Communiceren is moeilijk: vooral ja/neen vragen. Niet altijd duidelijk of hij begrijpt wat er gezegd wordt (veel echolalie).
X heeft sinds een 7tal jaren een assistente. Die persoon kent hem ontegensprekelijk heel goed en zij is als het ware zijn tweede ik. X heeft een PAB van ongeveer 25.000 euro. Die som gaat naar de assistente, de mama en eenhuishoudster van enkele uren per week.
Vraag = begeleid werken 's avonds of tijdens het weekend. Ons aanbod = 20 à 25uren dit jaar. Dit wordt als eerste reactie geweigerd door mama. Zij heeft dit niet begroot en vraagt of de assistente X niet kan ondersteunen op de werkvloer zodat onze inbreng geminimaliseerd wordt.

Hoe zouden jullie dit oplossen?
Hoe kunnen wij dit inhoudelijk vasthouden als we al kort na een start al lossen?
Hebben jullie al precedenten?
Is dit verzekeringstechnisch OK?
Hoe op te lossen voor sociale inspectie?
Verhouding jobcoach/assistente?ANTWOORD

Een persoonlijk assistent is geen erkende zorgverlener, en mag geen begeleid werken toestaan: er moet een dienst begeleid werken bij betrokken zijn; dat verhindert niet dat er ook een persoonlijk assistent bij betrokken is. Er moet een contract begeleid werken afgesloten worden met een dienst begeleid werken. Die moet ook de verzekering in orde brengen. Dan is het voor de sociale inspectie ook in orde (ik veronderstel dat er geen RVA-uitkering is?). De assistent moet op de werkvloer assisteren, maar mag zelf niet werken: een heel moeilijke lijn voor een assistent, die goed moet doorgepraat worden, en waarvoor een dienst begeleid werken nuttig is. Wie wat doet, is een kwestie van af te spreken. Als de dienst enkel de controle doet, en af en toe eens met de assistent de aanpak doorpraat, zal er veel minder hulp van de coach nodig zijn. Maar dan ligt de verantwoordelijkheid voor de job bij de assistent (die in dienst is van de cliënt en de moeder), en niet in een goede positie zit om te onderhandelen met de baas: is dat ok voor iedereen? Ok: dan kan je bv zeggen dat je 1x/2mnd langskomt. Denk dus in verschillende laagjes van je eigen invulling: en ieder laagje heeft zijn prijsje...
1.    administratie: contract, verzekering, registratie
2.    controle: op werktijden en inhoud
3.    sturing: de assistent assisteren in aanpak en taak
4.    verantwoordelijkheid: wie gaat in overleg met collega's, directie, ouders; wat als het fout loopt/stopgezet wordt?