Opleiding

Start to coach - 30 september 2020

Plaats: Aarschot

Info en inschrijven

Coaching for experts - november 2020

Plaats:

Inschrijvingsmodule volgt

Webinar

Risicoanalyse - 12 juni 2020

11u - 12u
Gratis - voor jobcoachen

In deze workshop wordt een risicoanalyse op basis van checklists voorgesteld die de jobcoach kan helpen om bewust na te denken over de risico's voor het werk van de cliënt binnen een bedrijf.
Doel van deze risicoanalyse is op een objectieve manier te gaan nadenken over de risico's; vertrekkende vanuit de droom van de cliënt en resulterend in een schriftelijke neerslag van de verantwoorde risico's.

Enkel voor jobcoachen Werkburo

Verzekeringen en Begeleid Werken - 25 juni 2020

11u - 12u
Gratis - voor jobcoachen

Om de samenwerking tussen ons Werkburo, de werkpost en de begeleid werker veilig te laten verlopen, komen een aantal verzekeringskwesties naar boven.
Soms zien we echter het bos niet meer door de bomen. Deze uiteenzetting probeert de jobcoach via een overzichtelijke weg door dat bos der verzekeringen te leiden. Aan de hand van eenvoudige en verstaanbare taal komen we te weten waarom bepaalde verzekeringen nodig zijn en wat er juist achter zit.
Zo hopen we meer klaarheid te scheppen in deze complexe materie.

Enkel voor jobcoachen Werkburo

Event

Kick-off Werkburo West-Vlaanderen - 16 maart 2020

Uitgesteld wegens Covid-19

Jobcoachdag Werkburo Oost-Vlaanderen - 17 maart 2020

Uitgesteld wegens Covid-19