Visie

Lees het charter

De visie van het Werkburo is het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een arbeidshandicap naar (on)bezoldigde arbeid op de reguliere arbeidsmarkt.

We steunen op het volwaardig burgerschapsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg t.a.v. mensen met een ondersteuningsnood met als insteek WERK; we hanteren de methodiek van Supported Employment.

Centraal staat een individueel traject en ‘zorg op maat’ voor iedere cliënt; dat houdt in dat op elk moment kan afgeweken worden van het oorspronkelijke traject en de cliënt eventueel kan doorstromen hetzij naar betaald werk hetzij naar een meer beschermde en ondersteunde vorm van dagbesteding.

WERK vormt altijd het speerpunt en de ingangspoort van onze begeleiding. Bijkomend heeft de jobcoach ook oog voor andere aspecten van andere belangrijke levensdomeinen van de cliënt. Er wordt waar mogelijk en wenselijk mee naar oplossingen gezocht of eventueel doorverwezen naar andere diensten om potentiële vragen of problemen mee op te pakken.

Het Werkburo wil een kwaliteitslabel ZIJN.

Het wil een garantie zijn voor de goede praktijk van Begeleid Werken.  Het Werkburo wil een actieve en sturende rol opnemen om de goede praktijk van Begeleid Werken verder te verspreiden.  Lees het charter voor meer info.