Risicoanalyse

Risico = Kans x Gevolg

Begeleid werken gaat over werken in een gewone omgeving – weg van de beschermde omgeving die vaak wordt geassocieerd met mensen met een beperking. Dat maakt het ook moeilijk om te praten over de risico’s die samenhangen met dit functioneren buiten de beschermde zone. Iedere jobcoach moet wel eens de worsteling doen met de ouders en hun angsten enerzijds, en met de om wereld en haar onbegrip anderzijds: de reële risico’s tot hun reële proporties brengen is geen eenvoudige taak, en zeker niet vrijblijvend. Risico’s omschrijven, in kaart brengen, nuchter aanpakken,…: voor een begeleider-jobcoach een moeilijk te hanteren gegeven.

In de gewone wereld, de bedrijfswereld waar we ons naar richten, maakt men veelvuldig gebruik van risicoanalyses. Ze zijn alom tegenwoordig, een standaardgegeven, en vaak een verplichte stap.  

We bieden graag de nodige documentatie aan voor een degelijke risicoanalyse, specifiek voor jobcoaches van begeleid werken:

1 Risicomanagement achtergrond
2 Risicoanalyse handleiding
3 Risicoanalyse tool
4 Risicoanalyse info gebruik
5 Risicoanalyse voorbeeld