Publicaties

Werksporenboek

Een jongere met een beperking die de volwassen arbeidswereld binnenstapt, is als een Oostblokker die een westerse supermarkt binnenstapt: een overdonderend aanbod van onbekende zaken maakt een zelfbewuste keuze onmogelijk.  Vaak durft men ook niet verder te denken dan het al bekende, of durft men zelfs niets te bedenken: het vooroordeel van ‘ik kan niets’ is vaak diepgeworteld.

In dit boek willen we een waaier van mogelijkheden tonen van reële jobs die door reële mensen met allerlei beperkingen gedaan worden.  Het is herkenbaar: ‘wat die kan, kan jij ook’.

De foto’s maken direct visueel duidelijk wat het werk is; de icoontjes wijzen op de aandachtspunten die bij iedere job horen.   In de bijgevoegde verhalen kan men thema’s terug vinden die indirect met werk te maken hebben, en deze in het gesprek betrekken: vervoer, relaties, geld,…

Het is een hulpmiddel dat een kandidaat-begeleidwerker zelfstandig kan doornemen.  De begeleider kan er zijn vragen aan vastknopen, en zoeken naar de interesses en onvermoede sporen naar werk.

Het boek is een mooi verzorgde kleuren-uitgave van 132 blz geworden. Het kost 25€ (20+€5 verzendkosten) en kan besteld worden via leuven@werkburo.be .

Werkburo-leden betalen €15 (+€5 verzendkosten).

De Boekmakerij, waar het Werksporenboek werd gedrukt heeft een artikel op hun site geplaats over ons boek, lees hier het artikel.

Aan de slag.

Is hét werkboek voor jobcoaches die werken volgens de methodiek Supported Employment.

Het werd geschreven vanuit de dagdagelijkse praktijk van jobcoaches die het bij Werkburo werkzaam zijn.

Begeleid Werken kadert binnen Arbeidszorg, waarbij het recht op arbeid voor iedereen bereikbaar moet zijn, liefst inclusief.
Ondanks het feit dat de methodiek Supported Employment vooral ontworpen is om personen met een arbeidshandicap toe te leiden naar bezoldigde reguliere tewerkstelling kreeg deze methodiek vooral uitvoering in de wereld van personen die niet of nog niet geacht worden betaalde tewerkstelling aan te kunnen.
De sleutel tot succes om personen aan de slag te krijgen en te houden in de arbeidswereld is duurzame professionele begeleiding, onbeperkt in tijd.

Alle aspecten die bijdragen tot het succes van Begeleid Werken, staan leesbaar beschreven in Aan de Slag!

Bij het boek hoort ook een CDrom met 'Sporen naar Werk'. Deze CDrom werd speciaal ontworpen om nieuwe cliënten die slechts een vaag idee hebben over het werk dat zij graag willen doen, te helpen bij hun zoektocht naar dé job van hun leven.