AMA-meter

De AMA-meter breng win-win op de werkvloer in kaart  

Wat is de AMA-meter?

De prestaties van een persoon met een afstand tot de arbeidsmarkt toetsen aan de verwachtingen van collega’s en leidinggevenden. Dat is het opzet van de AMA-meter, een instrument ontwikkeld door het Werkburo. i.s.m. VDAB.

De AMA-meter is een hulpmiddel voor jobcoaches of begeleiders dat zowel peilt naar de waarde van het begeleid werk als naar de inspanning die hiervoor aan de werkvloer gevraagd wordt. De resultaten geven inzichten over mogelijke verdere stappen naar (on)bezoldigd werk. Het instrument maakt  zichtbaar welke win-win begeleid werk voor de begeleid werker en de werkpost opleveren.

De AMA-meter is een vragenlijst met 4 beknopte vragen over tijdsbesteding en waardering van begeleid werk. Collega’s antwoorden anoniem, via de site of via mail. De AMA-meter is (nog) niet wetenschappelijk onderbouwd: de cijfers zijn indicatief en moeten met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden.

KLIK HIER en ga aan de slag met de AMA-meter

Om u op weg te helpen met de AMA-meter bieden we u de nodige achtergrondinformatie en handleidingen aan die u kunt raadplegen en downloaden:

1 Wat is de AMA-meter
2 De AMA-meter achtergrond
3 De korte handleiding AMA-meter
4 BeWe-handleiding AMA-meter
5 SE-handleiding AMA-meter
6 Vragen op de werkvloer
7 Korte interpretatie rapport AMA-meter
8 Uitgebreide interpretatie rapport AMA-meter