Algemene Vergadering Werkburo Vlaanderen

Algemene Vergadering Werkburo Vlaanderen

In 2017 groeide het idee bij Bies en Mario voor een Vlaams breed initiatief Begeleid Werken. MAGDA Leuven, MAGDA Halle-Vilvoorde en het Werkbureau vertaalden dit idee in een strategisch plan. De korte termijndoelen waren de uitbouw van een Werkburo Vlaanderen, aanwezigheid in alle provincies, minstens50 jobcoaches en 1000 begeleidwerkers en dat allemaal onder 1kwaliteitskeurmerk. Er werd een vijfjarenplan opgenomen in een charter. De ondertekening van dit charter verbond de toegetreden leden tot elkaar. Op lange termijn zou beleidsvoering aan belang winnen, het uitbreiden van de doelgroepen en de ambitie om een vaste gesprekspartner te zijn voor de belangrijkste stakeholders.

De korte termijn doelstellingen haalden wij met de vingers in de neus. Op dit ogenblikzijn 64 jobcoaches aan de slag om meer dan 1800 begeleidwerkers te ondersteunen.

Ook de belofte om alle leden te vatten in een algemene vergadering wordt nu waargemaakt. Tijdens de AV van 31 maart blikken wij even achterom om dan samen de toekomst aan te vatten.

Lees het document