Algemene Vergadering Werkburo Vlaanderen… en Brussel

Algemene Vergadering Werkburo Vlaanderen… en Brussel

 

Op 14 juni j.l. was het tijd voor de eerste Algemene Vergadering van 2022. Hanne Schelfhout heeft als coördinator van Werkburo Vlaanderen ondertussen de ronde van Vlaanderen langs de Werkburo’s in de verschillende provincies achter de rug. Daaruit is alvast een enorme drive gebleken om overal Begeleid Werken nog sterker op de kaart te zetten.

Binnen de provincies wordt er meer dan ooit samengewerkt om Begeleid Werken goed te organiseren. Er is een grote openheid om te werken naar de gezamenlijke doelen die er gesteld zijn.

Een belangrijk doel is: volledig gebiedsdekkend zijn. Overal moet iemand kunnen starten met Begeleid Werken via het Werkburo. Dat betekent dat er overal in Vlaanderen en Brussel jobcoaches actief moeten zijn. We zijn daarvoor stappen in de goede richting aan het zetten, voor enkele “gaten” die er nog zijn worden momenteel acties ondernomen en zijn er gesprekken gaande met voorzieningen uit die regio’s.

In de toekomst zullen we overigens spreken over Werkburo Vlaanderen-Brussel, aangezien we in die regio ook goed ingebed zijn.

Dat er op vlak van beleid veel in beweging is zal niemand verbazen. Om dit op de voet te volgen wordt er vanuit de AV een expertengroep opgericht. Zij zullen aandachts- en actiepunten formuleren voorde leden van Werkburo Vlaanderen-Brussel.

Tegen de volgende AV op 15 november hopen we samen verder te groeien als Werkburo Vlaanderen-Brussel.

Lees het document