Begeleid Werken in Antwerpen

Begeleid Werken in Antwerpen

Van bij de start van Begeleid Werken, ondertussen een 20-tal jaar geleden, werden er in Antwerpen, eveneens de eerste stappen gezet van Begeleidwerken. Gesteund door onze toenmalige directeur, Bies Henderickx, werd er stevig op ingezet. Het zien van de mogelijkheden, het zoeken naar kansen. Elke kans om Begeleid Werken uit te proberen en richting te geven werd gegrepen.

Waar we nu bij een proeftuin denken aan lekkere bessen die je kan proeven recht uit je tuin, was het toen de kans om iets uit te proberen voor er echte regels rond gemaakt zouden worden.
Het enthousiasme van Bies was aanstekelijk en met Wim De Prycker aan het stuur,  waren de jobcoaches alert wanneer men er weer met een “wild” idee langskwam. Maar de drive was groot en er evolueerde veel van wat in de grijze zone zat naar wat mocht (onder het motto: alles wat niet verboden is mag). Zo groeide, onder de vleugels van vzw Pegode, onze dienst jaar na jaar. Steeds meer cliënten en dus ook meer jobcoaches.

Doorheen de jaren groeide onze expertise, werd er behoorlijk geprofessionaliseerd en werd de doelgroep ook verbreed. Nieuwe projecten zoals jobstart, buitenkans en een samenwerking met de stad Antwerpen kregen vorm. Maar steeds met dezelfde basis, dezelfde kernwaarden van het Begeleid Werken.

We gingen van start met ‘Jobstart’, om leerlingen van school op te vangen en daar alvast te starten met de ondersteuning van hun stages om daarna een mooie soepele doorstroom te hebben naar (begeleid) werk. Ook hier geldt wat je voedt groeit snel. Ondertussen bedienen we reeds 14 scholen in de ruime regio van Antwerpen-Mechelen.

De stad Antwerpen doet sinds jaren beroep op onze kennis om het team vrijwilligerscoaches te versterken en de profielen die bijkomende ondersteuning nodig hebben op te vangen.

VDAB mogen we ook reeds enkele jaren onze partner noemen. ‘Buitenkans’, een project waarbij gedetineerden een grondig traject richting arbeid aangeboden krijgen door onze jobcoaches, is in Antwerpen stilaan een vaste waarde.

De meerwaarde van Begeleid Werken heeft zich al op vele vlakken bewezen. Maar ik sluit graag af met enkele recente ervaringen, die langs alle kanten aantonen dat Begeleid Werken sterk is en begeleidwerkers zeer waardevolle werkkrachten zijn.

Jan werkt al verschillende jaren in een rusthuis. Tijdens de middag komt hij helpen met maaltijdbegeleiding. Hij werkt er al een langere periode en heeft vaste bewoners die hij helpt. Tijdens het werk merkt hij op dat Mariette niet goed reageert en haar mond er een beetje raar uitziet. Hij haalt zijn collega erbij en de verpleging wordt snel opgeroepen. Dankzij de alertheid van Jan wordt Mariette haar beroerte snel opgemerkt en kan ze nadien volledig herstellen.
Karel werkt als begeleidwerker bij een groendienst van de gemeente. Hij wordt als een goede collega ervaren. Wanneer een buurgemeente een vacature heeft voor groenarbeider, wordt door zijn collega’s de jobcoach op de hoogte gebracht. De jobcoach zorgt er samen met Karel voor dat hij solliciteert, zijn collega’s ondersteunen hem om zich voor te bereiden op het praktische deel van het examen. Hij slaagt in de selectieprocedure en kan vast aan de slag bij de groendienst. Dit betekent niet dat de ondersteuning wegvalt. Verschillende jobcoaches ondersteunen cliënten vanuit een VOP. Hierdoor kunnen ze bij hun betaalde arbeid toch de nodige ondersteuning behouden.

Met dank aan Hanne Schelfhout, Leidinggevende Werkburo Antwerpen en Coördinator Werkburo Vlaanderen

Lees het document