Brochure Werkburo

Werkburo is een initiatief met als ambitie een ijkpunt te zijn inzake arbeidszorg in Vlaanderen om de methodiek van Supported Employment in de meest brede zin van tewerkstelling uit te zetten.

Lees het document