Colruyt en begeleidwerken

Colruyt en begeleidwerken

Begeleidwerken lijkt zich meer op de kleine bedrijfjes en zelfstandigen te richten: plekken die erg benaderbaar zijn.  Daarmee missen we wel de mogelijkheden die grote bedrijven bieden.  Hoe benader je die grote bedrijven?

COLRUYT GROUP is de grootste privé-werkgever van België en omvat meer dan 600 winkels en 33.000 medewerkers.  Naast de  Colruyt Laagste Prijs,  behoren ook Okay, Okay Compact, Bio-planet, Dreambaby, Bike-Republic, Jimm’s,… en SPAR tot de groep. Deze laatste vooral franchise.

We laten Ingrid Knockaert, medewerker van de dienst Rekrutering, Selectie en Oriëntering bij Colruyt Group, aan het woord:  
De samenleving, dat zijn wij en jij. Als Belgische retailer willen we op een inclusieve en mensgerichte manier ondernemen, vanuit onze waarden zoals respect voor het individu, samenhorigheid en verbinding tussen mensen. Voor en met iedereen, ook wie het moeilijker heeft. Vanuit onze missie van Colruyt Group willen we : Samen duurzaam meerwaarde creëren door waarden gedreven vakmanschap in Retail. We willen via ons duurzaamheidsbeleid bijdragen aan een samenleving waarin we niemand achterlaten.
Eén van onze doelstellingen binnen deze missie is “kansen verhogen”.  Dit door het bevorderen van de integratie van doelgroepen in een kwetsbare context zowel in de samenleving als in de arbeidsmarkt. We doen dit door middel van verschillende initiatieven zoals het bieden van opleidings- en stagemogelijkheden voor deze kwetsbare doelgroepen met het oog op duurzame tewerkstelling, maar we staan ook open voor andere vormen van samenwerking zoals “begeleid werken”, zoals we dit recentelijk ook in ons verkoopfiliaal Colruyt Laagste Prijs te Kessel-Lo hebben opgezet.  Binnen het domein verkoop is en blijft de doelstelling dat men zich inschakelt in het winkelgebeuren bij Colruyt : rekken vullen, herkenbaar zijn, respectvol en hulpvaardig naar klanten zijn, in de winkelruimte zelf werken,…  EN dat dit op een veilige manier kan plaatsvinden en door het team wordt gedragen.  Andere domeinen  zijn ook mogelijk maar deze bevinden zich meer in omgeving van Halle (hoofdzetel).

Maar hoe pak je dat aan als jobcoach in een Vlaams dorpje?
Binnen Colruyt heeft elke “Gerant/winkelverantwoordelijke” de nodige autonomie om de vraag te beoordelen voor zijn winkel.  Je richt je dus best eerst tot deze persoon.  Persoonlijke kennismaking tussen gerant en de jobcoach met het oog op  informatie-uitwisseling over doel van het traject en toelichting over context/aanpak met betrekking tot de begeleidwerker, zijn cruciaal als eerste stap.  Uiteraard mag er ook steeds verwezen worden naar andere filialen waar zo’n samenwerking plaats vindt/vond.  Indien er nog bijkomende vragen zijn over voorwaarden, contract, verzekering, … OF indien je als jobcoach zelf eerst nog advies/overleg wil over mogelijkheden qua taak-invulling en verdere aanpak voor een begeleid persoon, mag je je zeker rechtstreeks naar mij (Ingrid Knockaert) richten.
Voor Colruyt is het voor een succesvolle samenwerking belangrijk dat er een goede begeleiding met duidelijke afspraken is, dat de veiligheid gewaarborgd kan blijven voor iedereen, en dat er ruimte EN draagvlak is binnen het team. Een  centraal aanspreekpunt zoals bij Werkburo bevordert zo’n samenwerking. En hoewel we niet op elke aanvraag positief kunnen antwoorden, streven we daar naar, om zo ons steentje bij te dragen naar een meer inclusieve samenleving en werkomgeving.

En werkt dat?
We hebben weet van (minstens) een tiental begeleidwerkers die zich goed voelen binnen Colruyt.  Eén daarvan is Inès, een jonge vrouw voor wie het traject naar betaald werk door haar visuele en motorische problemen niet wou lukken.  GTB raadde haar aan om een langere aanloop te nemen via het Werkburo.  Uit vorige ervaringen bleek een voorkeur voor grootwarenhuizen, en zo komen  we in de Colruyt van Kessel-lo terecht.  De gedreven manager Frederic wil graag een inspanning doen voor inclusie.  De lat voor betaald werk blijft even hoog voor iedereen, maar stap voor stap de gepaste taken aanleren zonder druk, past perfect binnen de werking.  Inès vult de rekken met producten, zorgt dat de koopwaren mooi vooraan in de rekken staan en controleert op datum.  Ze verzamelt de kartonnen verpakkingen en zorgt dat deze in de pers terecht komen.  Ze is ook een aanspreekpunt voor klanten, al mag ze deze ook doorverwijzen naar een collega indien nodig.  Ook handig voor Inès: bij Colruyt is alles in een net groter lettertype gedrukt dan elders, zodat zij zonder speciale hulpmiddelen alles kan vinden.  De collega’s blinken uit door hun positieve mentaliteit en collegialiteit: no-nonsense, maar heel correct.  Dat alles maakt dat Inès kan groeien op eigen tempo en zonder druk, en kan blijven dromen van meer. Ze droomt van een betaalde tewerkstelling en bij Colruyt Kessel-Lo staan ze daar zeker voor open.  Er is een traject opgezet zodat Inès nu al stap voor stap bepaalde zaken aangeleerd krijgt zoals het werken met een scan-gsm en op korte termijn ook het werken met een kassa.  Inès krijgt hiervoor al de tijd die ze nodig heeft en haar jobcoach helpt bij het aanleren van nieuwe taken.  

BEKIJK DE VIDEO VAN INÉS BIJ COLRUYT KESSEL-LO

Sinds haar Begeleid Werken bij Colruyt is Inès open gebloeid.  Ze vertrekt elke werkdag met plezier naar haar werk.  Ze kan er zichzelf zijn en wordt aanvaard, met haar beperking erbij.  Ze bouwt aan haar sociale contacten in de winkel.  Ze heeft een fijne weekinvulling.  En tenslotte is ze zinvol bezig, voor zichzelf én voor Colruyt.  

Een voorbeeldig goede match dus.

Lees het document