Congres Begeleid Werken 18 oktober 2019

BEGELEID WERKEN WORDT 20 JAAR:

TIJD OM ACHTEROM TE KIJKEN, EVEN (heel even) STIL TE STAAN, EN VOORUIT TE BLIKKEN.

BEGELEID WERKEN is het op een individuele en trajectmatige manier begeleiden van volwassen personen met een arbeidshandicap naar een (onbezoldigde) arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt, via de methodiek van supported employment: een intensieve on-the-floor begeleiding.

HET PLATFORM BEGELEID WERKEN werd 20 jaar geleden opgericht om deze bestaande manier van werken systematisch uit te bouwen en lokaal te ondersteunen.

De rode draad doorheen het congres is de 20ste verjaardag: terugblikken op de geschiedenis, even checken waar we staan, en goede voornemens maken voor de toekomst.

Doorheen die 20 jaar hebben we altijd geworsteld op 2 sporen:

1/ De uitbouw van begeleid werken als methodiek.  Wat kunnen we gebruiken van supported employment, wat niet? Hoe vermijden we de valkuil van categoriaal werken? Wat zijn goede praktijken? Hoe verhouden we ons tot andere werk-, begeleidingsvormen?

2/ De realiteit van budgetten en regelgeving.  Hoe overleeft de missie de regelgeving? Waarom zit begeleid werken bij het VAPH en niet onder bv sociale economie?  Even terugblikken naar het ontstaan en de principes van de oude vaph-regelgeving, om beter te kunnen zoeken naar hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving.  En automatisch te verzeilen in een oplijsten van nog te realiseren verwezenlijkingen: aansluiting bij de arbeidsmarkt, verloning, niet-categoriaal werken…

Lees het document