De combineerbaarheid van AMA met financiering vanuit PVF of RTH

De combineerbaarheid van AMA met financiering vanuit PVF of RTH

We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijk initiatief dat Werkburo Vlaanderen-Brussel heeft genomen om de belangen van onze Begeleid werkers te behartigen. Bij Werkburo volgen we het beleid nauwlettend en zorgen  we ervoor dat we signaleren wanneer er beslissingen genomen worden die van invloed kunnen zijn op de ondersteuning die onze Begeleid Werkers ontvangen.

Een specifieke kwestie waar we ons momenteel sterk voor maken, is de combineerbaarheid van AMA met financiering vanuit PVF of RTH. Momenteel is het niet toegestaan om AMA te combineren met dagondersteuning of Begeleid Werk, als het gefinancierd wordt door het VAPH. Dit beleid is ingevoerd om dubbele financiering te voorkomen.

We zijn van mening dat dit beleid beperkingen oplegt en de kansen tot participatie van personen met een beperking en CMPPS kan verminderen. Daarom pleiten we ervoor om de financieringsregels te herzien om de mogelijkheid te creëren om dagondersteuning te combineren met AMA-begeleiding, op voorwaarde dat de uurroosters niet overlappen. OP deze manier kan dagondersteuning niet tegelijkertijd worden gefinancierd door het RTH of PVF en AMA.

We geloven sterk dat deze herinterpretatie van de financiering de participatiekansen zal vergroten en degenen met complexe behoeften meer flexibiliteit zal bieden in het plannen van hun ondersteuning.

Heb je vragen, suggestief of wil je je stem laten horen? Neem dan contact met ons op. Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen.

Hanne Schelfhout

Leidinggevende WERKBURO ANTWERPEN

Algemene coördinator Werkburo Vlaanderen- Brussel

0478/12 04 79

Hanne.schelfhout@pegode.be

Hanne.schelfhout@werkburo.be

Lees het document