De coördinator van Werkburo Vlaanderen.

De coördinator van Werkburo Vlaanderen.

Laat ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben Hanne Schelfhout en zal vanaf 1 januari 2022 de coördinatie voor Werkburo Vlaanderen opnemen.

Meer dan 10 jaar was ik aan de slag als jobcoach bij wat ondertussen Werkburo Antwerpen is.  Begeleid Werken heeft dus niet veel geheimen meer voor mij.

Vanuit de coördinerende rol zet ik mee mijn schouders onder het versterken van Werkburo Vlaanderen.  In 2022 ga ik starten met een “ronde van Vlaanderen”, zo leer ik alle partners en regio’s kennen en kan ik mee in kaart brengen hoe onze gebiedsdekkendheid op dit moment is en waar we er verder op kunnen gaan inzetten.  Mijn ambitie is een verbindingen te leggen tussen de verschillende partners om het Werkburo op deze manier nog sterker te maken.

Ik zal als coördinator eveneens de verbinding maken tussen de verschillende partners, het dagelijks bestuur en de raad van bestuur.

Samen met andere leden van het Werkburo zal ik zorgen voor onze aanwezigheid in overlegorganen op verschillende niveaus (Ronde Tafel Arbeidszorg, Platform Begeleid Werken, SUEM, …). Zo willen we onze krachten bundelen en impact hebben op het beleid.

Heb je vragen of ideeën, dan kan je me bereiken via mail:

Hanne.schelfhout@werkburo.be  

Lees het document