De Lovie - Partner van het Werkburo, regio West-Vlaanderen

De Lovie - Partner van het Werkburo, regio West-Vlaanderen

In het verre West-Vlaanderen, tussen de glooiende heuvels van het Heuvelland en zilte golven van de Noordzee, bevindt zich een prachtige vakantiestreek, de mooiste van Vlaanderen: De Westhoek.  Wij met Werkburo De Lovie hebben het genoegen om in dit mooie landschap te mogen wonen en werken.  Wij, dat zijn Karien, Hilde, Jolien, Sam, Saar en ikzelf.  Samen: Werkburo De Lovie.

De Lovie vzw werd op 1 september 1960 opgericht en kende een razendsnelle groei! De toenmalige werking was geïnspireerd op ‘Ons Eigen Dorp’, het idee van een zorgzame dorpsgemeenschap waar de jongeren konden schoollopen en in huiselijke sfeer opgroeien (en indien gewenst hun hele leven blijven wonen.) Dit concept kon op veel sympathie en steun rekenen in de buurt.

Door de jaren heen evolueerde De Lovie vzw naar een professionele organisatie die de persoonlijke autonomie van personen met een handicap respecteert en hen stimuleert om zo zelfstandig mogelijk deel uit te maken van de samenleving.

Op vandaag is De Lovie vzw actief in de hele Westhoek, het kasteeldomein in Poperinge is slechts 1 van de vele locaties. De verankering in de lokale gemeenschap blijft belangrijk. Via verschillende initiatieven proberen we verbindingen te leggen met de buurt. Op die manier ontstaat een mooie kruisbestuiving tussen de wensen, talenten en dromen van personen met een handicap en de vragen en noden die leven in de buurt.

Ook op het vlak van werken kunnen wij een breed aanbod doen aangepast aan deze wensen, talenten en dromen.  De verschillende dagbestedingsvormen bieden een antwoord op de vraag naar een mooie daginvulling van heel wat mensen die we residentieel ondersteunen.

Maar ook via Mobius, de mobiele werking voor mensen met een (vermoeden van) een beperking, proberen we dromen en werkelijkheid met mekaar te matchen!  Binnen Mobius vindt Werkburo zijn eigen plek.  Wonen en werken bevinden zich dus in één team, jobcoaches en woonondersteuners rond éénzelfde tafel zodat we de zorgvrager optimaal, op alle levensdomeinen kunnen benaderen.

Al vele jaren nemen we begeleid werken op in onze werking.  Kleine wensen die uitgroeien tot mooie en hartverwarmende verhalen die de bron vormen van de verdere uitbouw van Werkburo De Lovie.

Want naast het begeleid werken, nemen we ook activeringstrajecten op, begeleiden we mensen via AMA welzijn, behaalden we onze erkenning tot externe dienstverlener binnen individueel maatwerk èn mogen we bovendien een proeftuin lopen ‘Stap per Stap’ die langdurige zieken terug kansen biedt naar een zinvolle plek op de arbeidsmarkt.  

Een gevarieerde, en zeker boeiende jobinvulling die Karien, Hilde, Sam, Jolien en Saar dwingt om dagdagelijks scherp, innovatief en creatief te blijven, een opdracht waar ze met glans in slagen!  

Veronique Minsart
Verantwoordelijke Mobius - De Lovie
https://delovie.be/voor-wie/volwassenen/individuele-ondersteuning/

Lees het document