De staten generaal arbeidszorg

De staten generaal arbeidszorg

Op 17/11 was het zover: de Staten Generaal arbeidszorg

In het Vlaams parlement werden we als Werkburo Vlaanderen Brussel die dag verwacht, samen met de ruim 300 andere geïnteresseerden, beleidsmakers en het middelenveld voor de staten generaal arbeidszorg, dat dit jaar 25 kaarsjes mocht uitblazen. Na de eerste koffie en kennismaking nam Marcel Den Broeder, jobcoach van Werkburo Leuven, ons mee in zijn bevlogen presentatie doorheen de boeiende ochtend. Meteen mochten we proeven van een interviews met Simon Geens, een begeleid werker in de SPAR in Linden. Vervolgens was het de beurt aan Sam Raymakers, over zijn ervaring binnen de diverse ‘treden’ van arbeidszorg.

Enkele sprekers namen vervolgens het woord:

Prof. Hans De Witte, expert arbeidspsychologie aan KU Leuven, had het over het gegeven dat werk bijdraagt aan individueel welbevinden en integratie in de samenleving. Arbeidszorg bevordert die participatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt door werk aan te passen aan hun mogelijkheden en zorgondersteuning te bieden.

Eva Wuyts, OCLL-onderzoeker, voerde onderzoek naar de meerwaarde van arbeidszorg, een kernopdracht van Arbeidszorg. Meteen kwam ook het ‘nieuwe’ participatiewiel naar boven, ter vervanging van de ‘ladder met z’n 6 treden’. Conclusie van het verhaal: het potentieel blijft duidelijk onderbenut en arbeidszorg blijft de grote meerwaarde in het mee ‘activeren’ van mensen met die grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Fons Leroy, voorzitter van de Ronde Tafel arbeidszorg, plaatste tot slot als samenvatting alles binnen de 4 vooropgestelde de principes van AZ.

Tijdens de broodjeslunch, waar Werkburo stond met een stand op de standenmarkt, konden we netwerken en onze dienst begeleid werken voorstellen aan allerhande passanten. We stonden samen aan 1 tafel opgesteld met het platform begeleid werken, SUEM en groene zorg.

In de namiddag vonden parallelle workshops plaats van de 4 principes, geïnspireerd daar de diverse goeie praktijken. Katleen Evenepoel, onze algemene voorzitter van het Werkburo, modereerde hierbij de groep rond ‘stimuleren van groeikansen’.

Finaal werd een gezamenlijke engagementsverklaring getekend. Een verklaring die streeft naar een inclusieve samenleving waar arbeidszorg een essentiële bijdrage kan leveren in de ondersteuning van mensen in werk en participatie. De principes hierbij zijn:

-Een passend/sluitend aanbod en kwalitatieve begeleiding
-Stimuleren van groeikansen
-Een verzekerd statuut
-Een geïntegreerde ketensamenwerking

Ministers Jo Brouns, Hilde Crevits, Frank Vandenbroucke, alle 3 met een videoboodschap, tekenden op voorhand reeds de tekst, samen met nog Pierre-Yves Dermagne, Karine Lalieux, gedeputeerde Ann Schevenels, SERV-voorzitter Caroline Copers, voorzitter van de Vlaamse Raad WVG klaartje theunis en Fons Leroy.

Vele getuigenissen en achtergrondinformatie kan je vinden via deze pagina van arbeidszorg

Lees het document