Het inschakelen van mensen die net iets ‘anders’ zijn is verrijkend

“Het inschakelen van mensen die net iets ‘anders’ zijn is verrijkend”

13 mei 2024

Een veilige werkomgeving creëren waar alle medewerkers zichzelf kunnen zijn, ook mensen die een aangepaste aanpak vragen omdat ze kampen met een fysieke of mentale uitdaging. Voor de notarissen Pieter-Jan De Cock en Hélène Goret biedt het een meerwaarde.

Sommige mensen vragen een aangepaste aanpak omdat ze moeten afrekenen met een fysieke of mentale uitdaging: denk aan slechtzienden, slechthorenden of stotteraars, mensen met dyslexie of een autismespectrumstoornis, of mensen met chronische fysieke klachten…

Hoewel dan al gauw wordt gesproken van een ‘beperking’, ervaren de notarissen Pieter-Jan De Cock en Hélène Goret dit helemaal anders. Zij spreken liever van medewerkers met een extra-uitdaging. “Want die medewerkers zijn wel degelijk een heel waardevolle schakel in ons kantoor en hun bijdrage tot ons team wordt enorm gewaardeerd.” Om redenen van privacy, worden de namen van de betrokken notarismedewerkers niet altijd vermeld en laten we soms in het midden met welke medische problematiek de medewerkers kampen.

Kansen geven aan mensen die anders functioneren en een ‘ongewoon talent’ hebben. De notarissen Pieter-Jan De Cock en Hélène Goret uit Overijse maken er bewust werk van. Niet dat dit van meet af aan een doordachte keuze was. Ze zijn er een beetje in gerold. Want dit verhaal begint eigenlijk al 25 jaar geleden, bij de moeder van notaris De Cock, erenotaris Maryelle Van den Moortel. Zij gaf toen al de kans aan Hans om op het notariskantoor te komen proefdraaien. Hoewel de toenmalige medewerkers zich eerst wat vragen hadden gesteld, wist Hans hen vanaf de eerste dag op kantoor te verbluffen en hoopten ze meteen dat hij zou blijven.

En Hans bleef. Ondertussen heeft hij een kwarteeuw als werknemer in het kantoor op de teller. Het takenpakket van de jubilaris is ondertussen wel geëvolueerd. Twintig jaar geleden maakte Hans de uitgiften en veel fotokopieën en schreef hij de adressen van de bestemmelingen op de papieren briefomslagen. Nu scant Hans met veel plezier alle recente aktes in. Hij is ook altijd de archivaris van het kantoor geweest. “Hij doet dit ongelooflijk nauwgezet. Onze archieven zijn helemaal op orde”, getuigt notaris Goret.

“Het maakt ons als notaris attenter.”

Bijna drie jaar geleden schakelden de notarissen ook Piet in, een vroegere buurjongen met een zware autismespectrumstoornis. “Na een collectief ontslag bij zijn vorige werkgever, had Piet het ontzettend moeilijk om werk te vinden in het reguliere arbeidscircuit. We hebben Piet aanvankelijk in dienst genomen met een VDAB-proefcontract voor een Individuele Beroepsopleiding Plus (IBO+), bedoeld voor de activering van langdurig werkzoekenden met een uitkering of een handicap en met de steun van Emino (een organisatie die helpt bij de integratie van ‘ongewoon talent’ op de werkvloer, nvdr). Maar na één jaar bleek dat zijn productiviteit – vanuit een puur economisch standpunt – niet hoog genoeg was. Daarom besloten we Piet aan boord te houden als Begeleid Werker”, vertelt notaris Goret. Sindsdien komt Piet, elke weekdag, een aantal uren in de voormiddag en in de namiddag, naar kantoor om oude aktes, bladzijde na bladzijde, in te scannen, een repetitief monnikenwerk, waar hij zich elke dag opnieuw geconcentreerd aan wijdt.”

Piet kan rekenen op een inkomens-vervangende tegemoetkoming van de overheid en is voor zijn Begeleid Werk omkaderd door het ‘Werkburo’. Dankzij het Werkburo is alle administratie in orde. Zij sluiten zelfs een lichamelijk ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af.

Hoewel hij niet meer op de loonlijst staat, vraagt Piets’ bijdrage tot het kantoorwerk toch wat extra aandacht. Voor Piet is het belangrijk dat zijn dagen verlopen volgens een vast, gestructureerd stramien. Om de maand komt er een jobcoach van het Werkburo Leuven langs om Piet op te volgen en om met de notarissen te bespreken of alles vlot verloopt. Inmiddels werd voor het werk van Piet ook een speciale aangepaste overhead scanner geïnstalleerd.

De notarissen en de collega’s zijn extra aandachtig voor de manier waarop ze vragen aan Piet formuleren. “Piet neemt alle instructies letterlijk, wat in het begin een beetje wennen was”, getuigt notaris Goret lachend. “Ik vroeg hem eens om een huwelijkscontract te kopiëren. ‘Wil je hier een kopie van maken?’ vroeg ik terwijl ik wees naar de eerste pagina van dat contract. Welnu, een uur later, als ik mijn kopie ging ophalen, had Piet alleen de eerste bladzijde gekopieerd!”

Toch vinden de notarissen De Cock en Goret de extra aandacht voor deze medewerkers lonend. “We ervaren zoveel dankbaarheid, medewerkers die altijd goedgezind en lief zijn en die vooral met plezier komen werken. We kunnen ons ook beter inleven in de situatie van cliënten die, zelf of in hun naaste omgeving, af te rekenen krijgen met een fysieke of mentale beperking”, getuigt notaris Goret. “Het maakt ons als notaris attenter. Het dringt beter door wat dit allemaal met zich meebrengt.”

Piet met de speciaal aangepaste overhead scanner.

Open kaart

De notarissen De Cock en Goret, die ook met elkaar gehuwd zijn, vinden het wel belangrijk dat er open over het ‘anders zijn’ wordt gecommuniceerd. “Er is nog te veel angst om te worden gestigmatiseerd terwijl deze medewerkers net erg waardevol kunnen zijn”, stelt notaris Goret.

Al weten sommige sollicitanten die schroom te overwinnen. “Naast Hans en Piet, telt ons kantoor nog een medewerkster met autisme. Al bij het eerste aanwervingsgesprek vertelde ze dat ze een autismespectrumstoornis had. Die openheid is cruciaal. Want pas dan, kan je aan de sollicitant vragen hoe je daar als werkgever het beste mee kan omspringen. Of hoe je je het beste kan organiseren. Want als je iemand aanwerft die zijn moeilijkheden vervolgens probeert weg te moffelen, krijg je af te rekenen met problemen die je als werkgever niet kunt plaatsen. Ook voor de medewerker zelf is het onhoudbaar om een moeilijkheid te blijven verstoppen. Dat vergt te veel negatieve energie”, vertelt notaris Goret.

“Iemand met autisme, zware dyslexie of dyscalculie kan een uitstekend medewerker zijn. Het komt erop aan om samen te overleggen over de bijzondere uitdagingen die hij of zij ervaart. Het kan voldoende zijn om het uurrooster aan te passen omdat een voltijdse baan misschien te zwaar is, om aangepaste taken toe te vertrouwen, of om er, bij dyslexie, voor te zorgen dat de teksten worden nagelezen. Kortom opdrachten te geven waarbij de medewerker in zijn waarde wordt erkend en bevestigd”, meldt notaris De Cock.

“Iemand met autisme, zware dyslexie of dyscalculie kan een uitstekend medewerker zijn. Het komt erop aan om samen te overleggen over de bijzondere uitdagingen die hij of zij ervaart.”

Het kantoor telt nog 13 andere medewerkers met wie de samenwerking vlot verloopt. Voor Piet in dienst kwam, hebben de andere medewerkers uitleg gekregen van een specialist en van een naast familielid over zijn uitdagingen in het dagelijks leven. “Collega’s begrijpen waarom Piet anders dan anderen reageert. Maar dit is geen issue. Als we een verjaardag vieren, kan het gebeuren dat Piet wel 3 stukken taart krijgt toegestopt omdat hij die zelf nooit durft te nemen en omdat onze medewerkers vrezen dat hij anders niets zou krijgen. Er wordt met plezier voor hem en de andere betrokkenen gezorgd”, klinkt het in koor.

Het notarisechtpaar is fier over wat hun medewerkers met een ‘ongewoon talent’ hebben bereikt. De notarissen krijgen ook vaak positieve reacties van het cliënteel. “We hopen dat dit bijdraagt tot een positief imago van het notariaat. Wij vinden immers dat we als notaris ook een sociale rol moeten vervullen”, besluit notaris Goret.

Bron: Notarius Lente/Zomer 2024
Tekst: Ellen Cleeren
Foto's: Marco Mertens

Lees het document