Inclusief Job Design en Begeleid Werken.

Inclusief Job Design en Begeleid Werken.

In 2021 volgenden een aantal jobcoaches uit elke provincie van het Werkburo een opleiding over Inclusief Job Design.

Inclusief wat? Inclusief Job Design (IJD). Dat is het herverdelen van bestaande taken, van verschillende functies binnen een organisatie. Een herverdeling die er voor moet zorgen dat de geschoolde krachten, de specialisten, de experts, zoveel mogelijk bezig zijn met hun kerntaken (zoals een contract uitonderhandelen met een klant) en minder tijd en focus verliezen aan ondersteunende taken (zoals contracten printen en facturen archiveren).

Kortom: Laaggeschoolde taken filteren uit hooggeschoolde functies en samenbrengen tot een nieuwefunctie die geschikt is voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de opleiding maakten we een video over het werk van vroeger, vandaag de dag en de inclusieve mogelijkheden van morgen.

Het grote verschil met Begeleid Werken is dat Begeleid Werken steevast vertrekt vanuit de noden, interesses en capaciteiten van de cliënt en niet zozeer vanuit bestaande processen en functies op de werkvloer. Bij IJD kom je niet binnen bij een organisatie met de vraag of ze ruimte kunnen maken voor een begeleidwerker, maar ga je in dialoog met een leidinggevend en ga je samen op zoek naar een vraag of pijnpunt waar IJD een oplossing voor kan zijn:

* hoge personeelsomloop
* vacatures die niet ingevuld raken
* uitval of ontevredenheid bij personeel
* grote werkdruk, overwerken
* etc.

Wat volgt is een analyse van de functies en werkprocessen. Doet het personeel wat ze graag doet, waar ze goed in zijn. Zijn er inefficiënties? Een mooi voorbeeld is een automekanieker die elke auto na de reparatie naar de wasstraat rijdt voordat deze wordt teruggegeven aan de klant. Bij de wasstraat moet de mekanieker regelmatig een half uur of langer wachten. Tijd die hij niet besteedt aan waar hij goed in is: het repareren van auto’s. De garage had 5 mekaniekers in dienst, allen stonden ze regelmatig bij de carwash. Ondertussen had de garage een vacature voor een extra mekanieker, terwijl ze misschien alleen iemand nodig hadden met een rijbewijs.

De focus ligt dus nog meer op het zoeken van een win-winsituatie. Een kostenbesparing voor de werkgever en een functie aangepast en haalbaar is voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Tijdens de opleiding botsten we steeds op de vraag: Hoe kunnen we deze methode gebruiken voor Begeleid Werken?

In onze audit bij een glasfabriek hebben we een behoorlijktakenpakket kunnen distilleren uit de bestaande functies en deze opgedeeld in 2nieuwe functies: 1 functie voor een laaggeschoolde betaalde kracht waarvoor we een vacature hebben kunnen creëren en 1 functie voor een begeleidwerker die we zelf hebben kunnen aanbrengen.

We hebben als jobcoach vandaag de dag niet de tijd voor een hele audit en analyse van een werkplek. Maar we hebben in een gesprek en rondleiding met een leidinggevende en enkele gesprekken met medewerkers zeer veel informatie kunnen verzamelen op slechts enkele uren tijd. Informatie die tot inzichten heeft geleid die ons veel beter in staat stelt om een echte win-win te creëren.

De kans bestaat dat je een functie creëert die te hoog gegrepen is voor een begeleidwerker. Deze keer hebben we de functie kunnen opsplitsen in een deeltijdse betaalde kracht en een deeltijdse begeleidwerker die we zelf konden aanbrengen. In de toekomst werken we wellicht met mensen die ook de betaalde functie in had kunnen nemen of vervaagd de harde grens tusseneen betaalde kracht en een begeleidwerker.

Tijdens het congres Begeleid Werken in Kortrijk op 10november 2021 zal Inclusief Job Design andermaal aan bod komen en zal er verder worden ingegaan op welke mogelijkheden deze methode biedt voor Begeleid Werken.

Door Marcel den Broeder

Werkburo Leuven

Lees het document