KIDS Wolfsdonk

KIDS Wolfsdonk

Wie is KIDS Wolfsdonk en hoe groot zijn jullie?
KIDS Wolfsdonk is een volwassenafdeling van KIDS Hasselt. KIDS staat in voor zowel onderwijs als zorg. In 2000 heeft onze volwassenafdeling de verhuis gemaakt van het Limburgse ‘Meulenberg’ naar het Vlaams-Brabantse ‘Wolfsdonk’ bij Aarschot. Als afdeling van het grotere KIDS (+/- 1000 cliënten en +/- 730 medewerkers) richten we ons op de doelgroepen ASS, DSH & STOS.

KIDS Wolfsdonk biedt momenteel woon- en dagondersteuning aan 35 residentiele cliënten. Onze campus bestaat uit 4leefgroepen en een activiteitencentrum.

Wanneer is Begeleid Werken om de hoek komen kijken binnen jullie werking?
Door de veranderingen die zich aandienden in het zorglandschap hebben we enkele jarengeleden besloten om van een eerder traditionele en geïsoleerde werking te evolueren naar een werking die een gepast antwoord kon bieden op een vraaggestuurde toekomst. We speelden al een tijdje met het idee om ons mobiele aanbod in de regio wat uit te bouwen. Omwille van een regelmatig voorkomende vraag van externen naar mobiele ondersteuning en begeleid werk beslisten we eind 2019 om in navolging van KIDS Hasselt mee in het project Begeleid Werk Buso te stappen.

Hoe zijn jullie vervolgens bij het Werkburo geraakt?
Relatief vlug merkten we dat het landschap betreffende Begeleid Werken er in Vlaams-Brabant toch wat anders uit zag dan in Limburg. Begeleid Werken bleek binnen de regio al een sterke onderbouwing te hebben en meestal viel dan de naam Werkburo.

Tijdens een 1ste overleg op het platform Buso schoolverlaters hebben we kennis kunnen maken met het Werkburo. Niet lang daarna hebben we een gesprek op de planning gezet, en nog wat later hebben we na wat besprekingen binnen KIDS besloten als partner mee in het Werkburo te stappen.

Wat is de meerwaarde van het Werkburo voor jullie?
Onze opzet was om zo veel mogelijk mensen binnen onze doelgroep te bereiken en te kunnen ondersteunen. Door ons partnerschap met het Werkburo kunnen we dit ook waarmaken. De voor ons beschikbare middelen kunnen ingezet worden volgens de oorspronkelijke opzet (Begeleid Werk voor Buso schoolverlaters).                                  

Tevens zorgt het partnerschap met Werkburo er ook voor dat onze jobcoach een goede ondersteuning en aanbod tot leerkansen geniet in functie van haar opdracht. Vanuit ons perspectief een win-win voor iedereen dus.

Hoe is die ene jobcoach geïntegreerd in de werking?
Onze jobcoach had in de opstartfase een dubbele opdracht. Zowel maatschappelijk werk voor onze residentiele cliënten en als jobcoach in functie van Begeleid Werk.
In overleg met Werkburo Leuven is er later beslist om via een uitwisseling van punten met een andere partnerorganisatie onze werknemer volledig in de opdracht van jobcoach te plaatsen. Zo kan ze zich volledig op haar coachende taak richten. Ook dit hadden we zonder het partnerschap met het Werkburo niet op zo een korte tijdspanne kunnen waarmaken.

Met dank aan:
Geert Claus
Verantwoordelijke Campus KIDS Wolfsdonk
https://www.kids.be/

Lees het document