HET WERKBURO WORDT LID VAN SUEM

HET WERKBURO WORDT LID VAN SUEM

Al 25 jaarstreven SUEM en Begeleid Werken dezelfde missie na in de sector werk: inclusie.  We willen een volledige inschakeling van mensen met een beperking in dat deel van onze samenleving wat we onder ‘het werk’ verstaan.  SUEM is zeer succesvol geweest in het steeds verder verschuiven van de vastgelegde grenzen van betaalde arbeid: steeds meer opleiding en begeleiding, de VOP en allerlei aangepaste statuten.  Met het decreet op individueel maatwerk wordt hierin een reusachtige stap gezet.  Het Werkburo van zijn kant heeft (samen met de andere actoren voor begeleid werken) voor duizenden mensen met een beperking, uit de sector zorg, een venster op de wereld geopend, en een volgende stap in inclusie mogelijk gemaakt.

Het wordt tijd om beide bewegingen op elkaar aan te sluiten, zodat de participatieladder één vloeiende beweging wordt, met zoveel mogelijk betaalde arbeid voor mensen met een beperking, maar zonder ondergrens testellen, zonder mensen uit te sluiten.  Daarom wordt Werkburo lid van SUEM (supported employment): het nastreven van eenzelfde doelstelling vraagt in de praktijk nog heel veel werk.  Er zijn nog heel veel hindernissen om  op te ruimen. Het afstemmen van de geldstromen zal een hele klus zijn voor onze beleidsmakers, en we willen daar samen nuttige adviezen voor geven. De begeleidende diensten moeten een soepele doorstroom als doelstelling hebben en ondersteunen, maar er mogen ook geen mensen tussen wal en schip vallen of uitgesloten worden.  

We zien begeleidwerken voor sommigen als een voortraject naar betaald werk, waarin (individueel) maatwerk de fakkel op het juiste moment overneemt. Samen willen we zoveel mogelijk c.q. alle mensen met een beperking aan een betaalde job helpen. De kans is echter reëel dat er nog een hele tijd (of altijd) mensen zullen zijn die niet voldoen aan de normen voor betaald werk.  We willen er mee over waken dat deze mensen niet uitgesloten worden. En we willen voor hen een veilig en waardige haven blijven, inclusief, binnen de wereld van werken. Als Werkburo, als bundeling van veel expertise en bekwame jobcoaches, willen we ook jobcoachkunnen zijn voor mensen met een beperking én een betaald contract.  

Lees het document