Nieuwe Aalsterse inclusiepremie

Nieuwe Aalsterse inclusiepremie goed nieuws voor Pascal: “Wat ik met dat geld ga doen? Een carnavalskostuum kopen”

Dit stond in ‘Het Laatste Nieuws’ op 15 december. Even voordien vond het persmoment plaats in het Aalsterse administratief centrum. In de zaal zaten, genodigden en geïnteresseerden van Begeleid Werken. Jobcoach Hilde en begeleidwerker Pascal werden er vergezeld door Sarah Smeyers, N-VA, Vlaams Parlementslid en schepen van Sociale zaken, wonen, welzijn, ouderenzorg & samenleving van de carnavalsstad. Zij nam als eerst het woord en haalde het unieke gegeven boven om mensen te waarderen vanuit een stadsdienst voor het onbezoldigd werken. De pilootfase is uniek voor heel België en geeft een extra stimulans om mensen toe te leiden naar het reguliere arbeidscircuit.

Aan het woord jobcoach Hilde en begeleidwerker Pascal, met dank aan Werkburo Oost-Vlaanderen.

Begeleid werken is mensen met een beperking of mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, ondersteunen in een traject naar werk op de gewone arbeidsmarkt. Los van een loon is kunnen werken voor iemand: sociaal zijn, structuur krijgen, een doel hebben, competenties en talenten inzetten, zelfontplooiing, een vorm van status, … Langs de andere kant voor een werkpost betekent dit: sociaal ondernemerschap en engagement, inclusie en diversiteit op de werkvloer, werk voor iedereen, …

Met Werkburo maken we de keuze vol de kaart te trekken voor inclusie. We willen inclusie gewoon effectief kunnen faciliteren met de begeleid werker aan het stuur van zijn traject. Geen apart concept of gescheiden groep maar we willen gaan voor wat inclusie echt betekent, nl. we werken de drempels weg, een uniek individu op een unieke werkplek, ofwel: gewoon werken op een gewone werkplek.

Is alles al vol inclusief op de arbeidsmarkt? Neen, er is nog een weg te gaan. De Aalsterse inclusiepremie is hierbij een grote stap vooruit waarbij de begeleid werker gewaardeerd wordt in hetgeen hij doet voor de maatschappij. Daarnaast verlaagt het de drempel naar bijvoorbeeld een activeringstraject om zo misschien de sprong wel te kunnen maken naar die betaalde job. En is dat niet het doel? Gewoon kunnen werken zonder druk, betekent voor velen een ultieme wens.

Als jobcoach merken we op dat Begeleid Werken meer naambekendheid begint te krijgen. Het vraagt wel bij de werkpost een zeker engagement en de onwetendheid speelt soms wel wat parten. Daarom is het heel belangrijk dat de werkgever voldoende is ingelicht over wat begeleid werken juist is.  

Het woord werd gericht tot Pascal. Op de laatste vraag wat hij zou willen doen met het zijn inclusiepremie scoorde hij recht in de roos voor Aalst:

Een nieuw carnavalskostuum.

Met veel animo en applaus werd de receptie vervolgens ingezet.

Het voorstel voor de inclusiepremie is ontwikkeld in de werkgroep verloning van Platform Begeleid werken, waar Werkburo een onderdeel van is. Hierin werd onderzocht of lokale premies van steden en gemeenten een antwoord konden bieden op de wettelijke Vlaamse en federale bepalingen rond loon en een inkomen vergaren.

Meer kan je lezen in het nieuwsartikel van HLN

Lees het document