Nieuwe editie van ‘Aan de slag’!!!

Aan de slag

Voorwoord

In 1999, ondertussen al meer dan 20 jaar geleden, zag de werkvorm Begeleid Werken officieel het levenslicht. Er werd een budget vrijgemaakt om te experimenteren: mensen met een zéér grote afstand tot de arbeidsmarkt leiden naar een onbezoldigde activiteit in het reguliere arbeidscircuit. De regelgeving groeide uit de goede praktijk, opgebouwd vanuit het experiment.

Veronderstelde hindernissen werden probleemloos genomen. Veel bedrijven bleken wél bereid om ‘begeleidwerkers’ op hun werkvloeren toe te laten. Veel mensen met een beperking wilden wél onbezoldigd aan de slag.

Integratie leidde tot inclusie: het ging niet enkel om het aanvaarden van de aanwezigheid van eenpersoon met een beperking in het bedrijf. Men zag ook de meerwaarde en de competenties die deze persoon binnenbracht, en bedrijven pasten zich aan om dit te maximaliseren.

Intussen zijn duizenden personen aan het werk als begeleidwerker in een gewoon bedrijf. Een randfenomeen is het al lang niet meer.

Nochtans zijn er nog heel wat horden te nemen. Het vooroordeel van betaald werk als ideaal en meetlat, hindert de maatschappelijke waardering van massa’s mensen die onbezoldigd hard werken en veel betekenen voor anderen. En dat hindert mensen in hun zelfwaardering en hun zelfrespect.

Dit weerspiegelt zich in de hardnekkige schotten tussen de sector Werk en de sector Welzijn. Wij pleiten voor een vlotte overgang tussen onbetaalde activiteiten en betaald werk, met meer mogelijkheden voor personen die zich slechts enkele uren per week kunnen inzetten.

Dit boek geeft een inzicht in de verschillende elementen van Begeleid Werken. Het stipt ook de raakpunten met andere sectoren aan: de werkpunten. Er werd al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Niet iedereen is er klaar voor.

Met dank aan allen die een wezenlijke bijdrage leverden aan de uitbouw van Begeleid Werken, en aan deze publicatie.

Mario Vanhaeren

Mede-initiatiefnemer Werkburo-Leuven en Werkburo-Vlaanderen

Inhoudsopgave

1          Inleiding:  waarom werken we?

2          Een visie op Begeleid Werken          

3          De pijlers van Begeleid Werken

4          Begeleid Werken als methodiek

5          De theorie van sociale waardering

6          Van droom naar daad

7          Werk zoeken en vinden

8          Sectoren van tewerkstelling

9          Werk hebben en houden

10        Privacy

11        Risicoanalyse

12        De waarde van werk

13        Begeleid Werken en verloning

14        De AMA-meter als bruggetje naar betaald werk

15        Evolutie van de regelgeving

16        Het geld van de begeleidwerker

17        Doelgroep erbreding

18        Werkburo-Leuven, een praktijkvoorbeeld

19       Veel gebruikte afkortingen

Lees het document