Omzendbrief Vandeurzen mbt Begeleid Werken

Omzendbrief Kabinet Vandeurzen mbt Begeleid Werken voor schoolverlaters BuSO.

In november 2018 verscheen en een omzendbrief van de minister betreffende de verdeling van de beschikbare middelen voor ondersteuning van personen met een handicap in 2019.  We lezen dat er €750.000 wordt  geïnvesteerd in begeleid werken voor schoolverlaters BuSO.  

Het Werkburo heeft in samenspraak met het Platform Begeleid Werken een nota geschreven en deze gericht naar het Kabinet Vandeurzen en het VAPH.  We beschrijven dat de partners Werkburo een jarenlange ervaring hebben in het ondersteunen van leerlingen.  We stellen een werkwijze voor om de beschikbare middelen op een efficiënte wijze in te zetten.

Lees het document