Op gesprek bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Op 13 januari hadden Francine Wastiels en Jan Damen een afspraak op het kabinet om de visie, missie en doelstellingen het Werkburo voor te stellen.

We werden ontvangen door Isabelle Van Vreckem, beleidsadviseur beleidsontwikkeling van het kabinet WVG. Tevens waren aanwezig bij ons onderhoud Sabine Jakiela, beleidsmedewerker WVG, Ann Van Den Abbeele coördinator team beleid VAPH en Barbara De Clercq van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

We hebben de meerwaarde van ons samenwerkingsverband geduid omdat het Werkburo Vlaanderen dekkend is en wij allen de “goede praktijk” van Begeleid Werken nastreven.

Zij vonden het Werkburo als sterke en volwaardige partner zeer interessant. Zij kunnen beroep doen op ons om efficiënt gegevensmateriaal te kunnen krijgen of om snel met zijn allen rond de tafel te zitten om advies te vragen voor beleidskwesties.

Ons samenwerkingsverband maakt ons sterk omdat we allemaal op dezelfde kwalitatieve manier werken.

Bij het afronden van het gesprek heeft Mevr Van Vreckem bevestigd dat zij ons zeker nog zal uitnodigen voor ons advies te vragen. Ze wil ook feedback van ons over de arbeidsmatige activiteiten.

Lees het document