Participatie door Emiliani aan het samenwerkingsverband WERKBURO

Participatie door Emiliani aan het samenwerkingsverband WERKBURO

 Emiliani is een voorziening voorvolwassenen met een overwegend ernstig tot diep verstandelijke beperking in het Oost-Vlaamse Lokeren. Gestart in 1958 heeft de organisatie binnenkort 65 jaaranciënniteit op zak. We beschikken ondertussen over de nodige ervaring. We koesteren echter nog altijd de drive om te blijven investeren in vraaggestuurde ondersteuning en kwalitatieve innovatie. Die drive bracht ons ook bij het Werkburo.

In 2005 ontwikkelde Emiliani een dienst “Begeleid Werken” voor de cliënten. Aangezien Emiliani toen een louter residentiële voorziening voor volwassenen was, ondersteunden we aanvankelijk enkel residentiële cliënten. We stoelden onze werking van bij de start op de principes van Supported Employment.

De dienst Begeleid Werken groeide gestaag van ondersteuning aan een handvol cliënten naar ondersteuning van 34 cliënten op dit ogenblik:
- 23 van hen genieten ook woonondersteuning.
- 11 cliënten zijn externen.

Samen met de toename van het aantal cliënten evolueerde ook het aanbod van bereidwillige werkplekken. We kunnen vandaag beroep doen op 35 externe werkposten. 15 werkposten situeren zich in de social-profit- en 21 in de profitsector. Voor de ondersteuning van de cliënten en de werkposten, staan 2 deeltijdse jobcoaches paraat (samen 1 VTE). Met hun jaren opgebouwde ervaring voelen Myriam en Yemina in hun job zich als een vis in het water!

In 2022 kruiste het pad van Werkburo het pad van Emiliani. We waren getriggerd door het enthousiasme, de ontwikkelde samenwerking, de kracht van het bundelen van de middelen om zo nog betere ondersteuning in Begeleid Werken aan te kunnenbieden.

Emiliani boog zich over de zinvolheid om aan te sluiten bij het samenwerkingsverband Werkburo. Een grondige SWOT-analyse leidde ons tot het standpunt dat participatie een absolute meerwaarde kon betekenen. Het vervolg laat zich raden. We stelden ons kandidaat om aan te sluiten, overtuigd van de meerwaarde:

* Het WERKBURO biedt Emiliani een kans om binnen het domein begeleid werken verder te evolueren en te innoveren en ons als zorgaanbieder ook in dit segment duidelijk te (blijven)tonen.

* Het WERKBURO is reeds enkele jaren actief, kent dus al zijn sterktes. WERKBURO Is nog steeds aan het groeien en ontwikkelen en biedt de kans aan de partners deze verdere ontwikkelingen mee vorm te geven. We houden van die participatieve aanpak.

* Binnen Emiliani zetten we volop in op zorgvernieuwing en innovatie. We zijn overtuigd dat we met het WERKBURO een constructieve partner hebben om veranderingen mee vorm te geven op het domein van Begeleid Werken.

Redenen in overvloed dus. In juni aanvaardde en verwelkomde de stuurgroep WERKBURO Oost-Vlaanderen Emiliani als partner. Het “vuur” van de eerste ontmoetingen stemt ons tevreden. We zijn blij met onze toetreding en bouwen nu met plezier samen met onze partners verder aan de groei en inbedding van “Begeleid Werken” in onze regio.

Met dank aan Katrijn Van Belleghem

Leidinggevende dagbesteding en paramedici Emiliani

Lees het document