Persbericht gemeenschapsdienst

De Ronde tafel arbeidszorg heeft een schrijven gericht aan enerzijds de onderhandelaars uit de werkgroep werk CD&V: Benjamin Dalle & Katrien Partyka - NVA: Theo Francken, Zuhal Demir en Liesbeth Hoomans - VLD: Bart Somers en Sihame El Kaouakibi en uiteraard naar de voorzitters van de 3 partijen.

citaat uit de tekst :

Via de pers vernamen wij over mogelijke plannen om tijdens de volgende legislatuur gemeenschapsdienst in te voeren. Over de modaliteiten is weinig geweten, behalve dan dat het zal worden ingevoerd voor personen die langer dan 2 jaar werkloos zijn en dat coördinatie en de uitvoering respectievelijk bij de VDAB en de lokale besturen zal worden ondergebracht. Graag geven wij u vanuit de Rondetafel arbeidszorg , een aantal bekommernissen mee bij de mogelijke concretisering ervan.

Lees verder :

Lees het document