Pilootprojecten RTH

Pilootprojecten RTH

Vorige zomer lanceerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, samen met het VAPH een oproep om in te tekenen in een pilootfase voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Heel wat partners gaven hier gehoor aan mogen nu aan de slag met een project. Wij zetten hieronder enkele Werkburo gerelateerde projecten van onze partners in de kijker.

Bij Werkburo West-Vlaanderen gaat De Lovie aan de slag met “Soeperheroes”

Soeperheroes is een aangepaste dagbesteding voor volwassenen. Het gaat om een bijzonder project. Het is enerzijds een ontmoetingsplaats en anderzijds een vertrek- en terugvalbasis voor begeleidwerk. Je kan het ook dagbesteding met een horeca-tintje noemen.

Een groeiend aantal (jong)volwassenen met een (vermoeden van) een beperking zijn op zoek naar meer aangepaste dagbesteding in de regio. Zij vinden geen aansluiting bij het bestaande aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) noch bij de arbeidsactiviteiten van een maatwerkbedrijf. Voor deze mensen willen we inzetten op aangepaste dagbegeleiding, mobiele ondersteuning en begeleidwerken met tal van partners, waaronder Vondels vzw en Westlandia vzw.

Werkburo Antwerpen gaat van start met het project "Reactivatie als Revalidatie"

Het is de bedoeling om een voorfase te zijn voor langdurig zieken die stappen willen zetten om terug aan het werk te gaan of opnieuw actief willen deelnemen aan de maatschappij. Via de methodiek van Supported Employment en met de ervaring en kennis die we binnen het Werkburo hebben gaan we aan de slag. We creëren een dagritme, testen risicoloos uit wat de mensen in kwestie nog kunnen (bijvoorbeeld omwille van verminderde spierkracht, enz). Op die manier verlagen we de drempel en laten we langdurig zieken weer meer zijn dan enkel een patiënt. Enkele uren vrijwilligerswerk, zowel in bedrijven als bij de typische vrijwilligersorganisaties, kunnen volgens ons een wezenlijk verschil maken in het revalidatieproces. In De Lovie is er, vanuit ESF, een vergelijkbaar project gestart. Onderling spreken ze geregeld af om van elkaar te kunnen leren.

Werkburo Leuven  gaat aan de slag met nabije detectie van nieuwkomers in het project “Zorgpad”

In dit project wordt er in samenwerking met VDAB en GTB gezorgd voor ondersteuning van nieuwkomers met een vermoeden van een beperking. Wanneer cliënten in VOSPA (Vooropleiding social profit voor anderstaligen) starten en er extra ondersteuning op de werkvloer nodig blijkt te zijn, wordt de hulp ingeroepen van Werkburo Leuven. Binnen het project “Zorgpad” bieden jobcoaches van Werkburo Leuven de nodige begeleiding op het werk, maar zorgen indien nodig ook voor nieuwe paden wanneer de huidige vastloopt.

We wensen iedereen veel succes met het realiseren van de projecten.

Hanne Schelfhout
Leidinggevende WERKBURO ANTWERPEN
Algemene coördinator Werkburo Vlaanderen- Brussel

Lees het document