Stad Aalst en Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV) werken samen rond het project 'van BUSO naar begeleid werken

Stad Aalst en Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV) werken samen rond het project 'van BUSO naar begeleid werken

Sinds de lente van 2023 werkt het Werkburo Oost-Vlaanderen (WOV) samen met de stad Aalst rond het project 'van BUSO naar begeleid werken'. Dit project kadert in het beleidsdomein 'plan samenleven' van de stad.

Stad Aalst had hiervoor subsidies ontvangen vanuit de Vlaamse Overheid om het samenleven in diversiteit te bevorderen. Eén der opdrachten paste binnen de corebusiness van Werkburo, nl.: het toeleiding van personen met een beperking naar de arbeidsmarkt. Hun doelgroep van personen met een (vermoeden van) beperking is heel ruim en de stad zit dat het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt heel wat hindernissen kent.

WOV tekende hierop in, verwijzend naar de reeds goede praktijken in het verleden van de Werkburo's Antwerpen en Leuven met hun lokale overheden. De focus werd vanuit het WOV, t.a.v. Aalst, gelegd op jongeren uit BUSO-scholen, die best kwetsbaar kunnen zijn in de overgangsfase na de school.

Jobcoach Hilde werd ingeschakeld vanuit de partnerorganisatie Schoonderhage. Op basis van het RTH-systeem en de werkwijze, startte Hilde een 6-tal trajecten op in samenwerking met de 2 Aalsterse BUSO-scholen (één van de voorwaarden). Hierbij werd gewerkt d.m.v. een vastgelegd aantal contacten en met onze gekende en vaste methodiek Supported employment. De intensieve samenwerking met de scholen zorgde hierbij voor een zo naadloos mogelijke overgang van een laatste jaar/stage naar een werkplek 'begeleid werken' in het normale economische circuit. Deze naadloosheid zorgde voor een vangnet waardoor studenten niet in een gat zouden vallen tussen 2 grote overgangsmomenten: enerzijds hun eigen overgangsfase van de adolescentie naar de volwassenheid (een best kwetsbare periode) en anderzijds de overgang van school naar het leven erbuiten.

De evaluaties met de stad waren zeer gunstig. Het opende zelfs hun insteek om zelf meer openheid te creëren om deze werkvormen binnen hun stadsdienst uit te rollen (zoals begeleid werken). Ook sloot deze subsidievorm mooi aan bij hun Vlaams pilootproject: de inclusiepremie.

Het project loopt tot september 2025

Lees het document