Start to Coach; van toen tot nu - met Tina Dens

Start to Coach; van toen tot nu - met Tina Dens

Tina Dens is jobcoach en teamleider bij Werkburo Leuven in de regio Aarschot en coördineert de opleiding Start to Coach.

Wanneer zijn jullie begonnen met de opleiding Start to Coach? En Waarom?
De eerste stappen naar de opleiding werden gezet tijdens het congres van Begeleid Werk van 2016. Op basis van ons boek 'Aan de slag' - een handleiding voor startende jobcoaches - organiseerden we tijdens dat congres verschillende sessies voor beginnende jobcoaches. Zij konden zich inschrijven voor 1 of 2thema's uit ons boek.

Bij de inschrijvingen bleek dat onze sessies snel vol zaten, we moesten verschillende deelnemers weigeren. Ook jobcoaches die wel konden deelnemen, bleken nieuwsgierig naar meer.

Op dat moment hebben we beseft dat er bij startende jobcoaches een vraag is naar ondersteuning, naar handvaten die kunnen helpen om met meer (zelf)vertrouwen aan de slag te gaan.

Hoeveel opleidingen zijn er nu geweest?
In 2017 organiseerden we voor het eerst een opleidingsdag, sindsdien hebben er vier opleidingsdagen plaatsgevonden. Het idee was aanvankelijk om jaarlijks een STC opleidingsdag te organiseren, inmiddels is de vraag naar de opleiding groter geworden, waardoor we plannen om de opleiding twee keer per jaar in onze agenda te zetten.

Die stijging heeft vermoedelijk te maken met dat steeds meer organisaties hun werking uitbreiden met Begeleid Werk en ze zich ter ondersteuning aansluiten bij Werkburo.

We beperken de deelnemers van de opleidingsdag tot 30personen, en die plaatsjes geraken telkens goed ingevuld. Hiermee zitten we inmiddels aan 120 deelnemers.

Hoe ziet zo’n opleidingsdag eruit?
In de voormiddag krijgen de deelnemers een uiteenzetting van de methodiek Supported Employment. We doen dit graag zo interactief mogelijk en werken hierbij met rollenspelen, situatieanalyses en casussen die voor velen erg herkenbaar zijn. De houding die we hierbij aannemen, werkt vaak ontwapenend en zet de deelnemers aan om actief deel te nemen.

Na de lunch verdelen we de grote groep in 4 kleine groepen. In beperkte groep nemen deelnemers plaats aan een tafel waar gesproken wordt over een thema waar men zich vooraf voor inschreef. Door een wisselmoment in de helft van de namiddag, krijgen deelnemers de kans om aan twee thematafels aan te sluiten. De gesprekken aan de tafels kunnen ontstaan a.d.h.v. stellingen, voorbeelden, een casus die iemand op tafel legt,.. We gaan hier graag creatief mee om.

Hoe zijn de reacties geweest door de jaren heen?
Uit de gesprekken met deelnemers na een opleidingsdag halen we veel positieve feedback. Wat regelmatig terugkomt is dat mensen zich gesteund voelen door de herkenbare situaties die gedeeld worden. Ook het stilstaan bij de uitdagingen én mogelijkheden bij elk onderdeel van Supported Empoyment wordt gesmaakt.

Na de STC opleidingsdag krijgen de deelnemers een korte enquête, waarin we hun bevindingen over onze opleiding bevragen. Die resultaten maken het mogelijk om onze opleiding te optimaliseren, waardoor tot nu geenenkele opleidingsdag er helemaal hetzelfde uit zag.

Komen er nog opleidingsdagen van STC en voor wie geldt dat aanbod?
Zeker en vast. We willen in de toekomst graag twee opleidingsdagen per jaar organiseren.

De uitnodiging wordt telkens verzonden via het platform van Werkburo. Organisaties die zich hierbij aansluiten, zijn dus al verzekerd vaneen uitnodiging. Verder proberen we in te schatten welke organisaties interessekunnen hebben, en brengen we ook hen op de hoogte wanneer er een STC opleidingsdag op de planning staat.

Uiteindelijk kan iedereen die interesse heeft in Begeleid Werk, in de toekomst als jobcoach aan de slag gaat of een startende jobcoach is, deelnemen. Zo ontvangen we telkens mensen uit verschillende organisaties, met uiteenlopende disciplines en achtergronden. Heel boeiend is dat om die samen te brengen.

Door Marcel den Broeder (Werkburo Leuven)

Interesse in de opleiding Start To Coach? Meer info vind je hier: https://www.werkburo.be/academy

Voorinschrijven kan via de formulier

Lees het document