Tegeltjes uit West-Vlaanderen

Tegeltjes uit West-Vlaanderen

West-Vlaamse jobcoaches kregen 1 vraag: Het Werkburo, wat is het eerste dat nu in je opkomt?

De respons bleek divers:

"Deel uitmaken van een groter geheel met een gedeelde visie, aanpak en methodiek , vind ik een absolute meerwaarde."

"De verbinding met andere jobcoaches en andere werkvelden zou het werkburo sterker moeten maken om vooral zorg op maat voor iedere cliënt te bieden."

"We verwachten vooral inzet op een betere instroom maar daarom niet op een grotere instroom."

"Wat voor mij positief is, is dat onze dienst nu een neutralere benaming kreeg. Het geeft de cliënten ook minder het gevoel dat ze gelinkt zijn met een handicap specifieke organisatie, wat drempelverlagend kan werken. Naar potentiele werkgevers toe oogt dit misschien ook meer uitnodigend."

Soms kwam er een poëtische opwelling:

De bus op,
allemaal verschillende karakters.
Klaar voor de reis samen.
Onwetend wat er ons te wachten staat.
De weg moet gekasseid, 
de putten moeten ontweken,
omleidingen bedwongen.
Maar één ding weten we: het landschap onderweg zal inspireren...

"Ikzelf vind de Webinars wel interessant. Een vast moment in de maand. Doenbaar van tijd,  geen verplaatsing. Inschrijven indien je het zelf nuttig vindt. Je kunt ook zelfonderwerpen aan brengen."

"Transfer van Maatwerk-quarantaine naar Werkburo-bubbel? Ik merk geen verschil in mijn daden maar misschien toch wel inmijn gedachten: “Met meer mensen proberen het verschil te maken voor één iemand in het bijzonder.”"

"De maandelijkse Webinars zijn interessant, ik ben steeds benieuwd naar het volgende thema."

"Thoh, ik vind da ne moeilijken omdat ik nog niets anders heb geweten dan dat we Werkburo zijn. 😊 Wat ik wel leuk vind is dat begeleid werk hierdoor een algemene noemer krijgt binnen Vlaanderen dus ook voor West- Vlaanderen. En hierdoor krijgen we misschien meer doorverwijzingen."

"Samen werkt in  Werkburo West-Vlaanderen. Mijn hoop is meer mensen vlotter op weg te helpen in hun zoektocht naar werk."

"Wat ik hoop dat het in de toekomst kan betekenen is, dat een algemene naam als werkburo een grotere naamsbekendheid met zich meebrengt. Dat dit zal zorgen voor een nog breder draagvlak om begeleid werken mogelijk te maken. Collega’s jobcoaches leren kennen in een andere organisatie met eventuele netwerken in een organisatie/ bedrijf. Dit kan hopelijk zorgen voor een kruisbestuiving van kennis en netwerken."

Ook Wannes Capelle werd geciteerd:

Pak het stuur
We gaan rie-en
Geen plan, geen kaarte
We rie-en blind
We rie-en tegen alle wizers in
We zoekn nooit de bane
Dat de baan ons maar zelve vind

"Ik kwam voorlopig enkel in contact met Werkburo via de webinars. Het is positief dat dit er is. Het geeft het gevoel deel uit te maken van iets groters."

"Aha, ons werk als jobcoach wordt naar waarde geschat en wij zullen in de toekomst op vertegenwoordiging/ondersteuning kunnen rekenen...het begeleid werk zal bij een breder publiek bekend gemaakt worden en dat zal misschien hier en daar gemakkelijker zijn om nieuwe werkposten te motiveren om een begeleid werker te werk te stellen...Op alle vlakken dus win win...."

 Het slotwoord is voor Lut Louwagie. Coördinator Begeleid Werken in West-Vlaanderen:
Corona tackelde de kick-off Werkburo West-Vlaanderen in maart 2020  en herhaalde dit nog eens in november. Dit leverde wat vertraging op, maar stilaan zijn we aan het groeien naar een vernieuwd format met gelijkgezinden: beetje bij beetje krijgt Werkburo Vlaanderen zijn vorm.
De trekkers van de diensten begeleid werken van De Lovie, Duin en Polder, Oranje en Groep Ubuntu x 8K houden - mee met de huidige hype 😊  - af en toe een online overleg ; met de bijhorende technische mankementjes L.  We toetsen af waar de onderlinge verschillen liggen, hoe we elkaar hierdoor sterker kunnen maken en waar we de neuzen nog wat in dezelfde richting willen krijgen. We koppelen terug naar onze teams en zoeken hoe we samen met onze collega-jobcoaches ook mede-eigenaar kunnen worden van Werkburo.
Dit zijn onze 1ste stapjes : Tijdens de maandelijkse webinars krijgen en delen we informatie met elkaar. 2 collega’s zijn gestart met de opleiding ‘functiecreatie’ – een stevige, maar mooie uitdaging om ook met een economisch bril de juiste match te vinden vanuit  het perspectief van de begeleid werker én dat aan de werkgever. Uitwisseling rond activeringstrajecten kunnen de deur openzetten naar een betere samenwerking met externe partners.
Daarnaast is het ook onze bedoeling om vanuit onze grotere groep zichtbaarder te zijn voor de overheid en economie. Dat we daardoor ook meer invloed kunnen uitoefenen, zodat de aanwezigheid vaneen begeleid werker op de reguliere arbeidsmarkt vanzelfsprekend wordt en de waardering hiervoor een evidentie is.
Momenteel is ons 1ste en belangrijkste doel om alle begeleid werkers terug aan het werk te hebben op hun externe job, waar zij zich mede-eigenaar kunnen voelen van hun werkplek. Want dat is waar het vooral om draait : “Met meer mensen proberen het verschil te maken voor één iemand in het bijzonder.”

 Lut Louwagie en collega-jobcoaches : Jolien, Katrien, Marleen, Stefanie, Anja, Carmen, Hilde, Evy Gudrun, Joke, Ruth, Steven, Kris, Karien.

 

 

Lees het document