UITROL WERKBURO: STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2020

UITROL WERKBURO: STAND VAN ZAKEN SEPTEMBER 2020

Het Werkburo heeft zijn eerste objectief gerealiseerd: aanwezig zijn in iedere Vlaamse provincie.  Met 25 aangesloten leden die samen 76 jobcoaches inzetten om 1600 begeleidwerkers te ondersteunen mogen we al tevreden achteroverleunen…  

Of toch niet...

Ons tweede objectief willen we met des te meer ambitie zo snel mogelijk waarmaken.  We willen in 2021 gebiedsdekkend zijn, zodat iedereen meteen vraag naar begeleid werken, de zekerheid heeft dat hij/zij bij het Werkburo terecht kan.  Op dit ogenblik is dat nog niet zo: er zijn nog regio’s waar geen van de aangesloten partners een adequate begeleiding kan verzekeren.  Daarvoor moeten we onze samenwerking versterken, en nieuwe partners aantrekken.  We zijn nu in gesprek met een 10-talkandidaat-leden, om ook dit objectief te realiseren.  We hopen deze stap te kunnen zetten bij de Algemene Vergadering in april 2021, als de definitieve structuur van het Werkburo gelanceerd wordt.

Lees het document