Charter goede praktijk Begeleid Werken

Naar aanleiding van het Congres Begeleid Werken van 17 oktober publiceert het Werkburo het Charter goede praktijk Begeleid Werken. Het Charter is het grondbeginsel voor het Werkburo om Begeleid Werken te organiseren.

Lees het document