Wat is het verband tussen de ondersteuningsmiddelen en het inkomen van mijn cliënt ?

Vanuit verschillende statuten krijgen onze cliënten hun inkomen. Voor begeleid werken dienen er administratieve voorwaarden worden vervuld.

En wat met Dimona ? Wat als de cliënt nog naar school gaat ? Waar moet de werkgever aan voldoen ?

Allemaal vragen waar Werburo in een handig overzicht een antwoord op geeft.

Lees het document voor meer info.

Lees het document