Werkburo aanwezig op het Europese Congres Supported Employment

Werkburo aanwezig op het Europese Congres Supported Employment

Verslag door Hanne Schelfhout

Na enig uitstel (Corona – wat dacht je), vond in juni j.l. het Europese Congres van Supported Employment plaats in Oslo.
Samen met honderden gepassioneerde collega’s volgden Petra Van de Voorde (Obra |Baken – Werkburo Oost-Vlaanderen) en ikzelf deze driedaagse.

Vanuit Vlaanderen was er een grote vertegenwoordiging aanwezig: GTB / VDAB, Emino, Grip, Maatwerk, een vertegenwoordiging van Departement Welzijn en Sociale Economie, Odisee Hogeschool ….
Allemaal met hetzelfde onderliggende doel, kijken wat er over de grenzen heen gebeurt, leren van elkaar, om nadien er zelf mee aan de slag te kunnen gaan.

Verschillende sessies, gaven ons een breed beeld van wat er leeft in Europa. Uit onderzoeken werd alvast duidelijk dat:

Het in dienst hebben van personen met een MMPPS binnen een bedrijf zorgt voor:
* Sociale verantwoordelijkheid
* Meer productiviteit
* Positieve impact op klanten
* Persoonlijke groei
* Teamgevoel bevordert wordt

Deze dingen zijn niet nieuw voor ons, maar ze nog maar eens bevestigd horen, dat sterkt me enkel in de zekerheid dat alle medewerkers ( en dat zijn er al veel ondertussen) een meerwaarde leveren voor de organisaties en bedrijven waar zij werken. En veel meer dan enkel de taken die ze uitvoeren.

Meermaals werd aangehaald dat de geboden ondersteuning dooreen externe organisatie zorgt voor de slaagkansen, ook dát kunnen we vanuit het Werkburo enkel beamen.

Een congres als dit is een stroom van mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe DPD in het Verenigd Koninkrijk goede samenwerkingen heeft met scholen bijzonder onderwijs in de buurt en er zo een heel fijne activering ontstaat. En hoe je in Duitsland zonder diploma maar met ervaring een Talentpass kan bekomen waar je je verdere loopbaan kan aantonen dat je al veel geleerd hebt en dus doorgroeimogelijkheden hebt zonder je telkens helemaal van nul af aan te moeten bewijzen, ….

Petra en ikzelf hebben veel ideeën meegenomen en gaan samen met onze lokale partners aan de slag om te kijken hoe we nieuwe ideeën en good practices kunnen delen en verspreiden om zo meer kansen te bieden aan onze talentvolle deelnemers én Werkburo in partnerschap te versterken.

Hanne Schelfhout
Coördinator Werkburo Vlaanderen- Brussel

Lees het document