WERKBURO GOES VIRTUAL

WERKBURO GOES VIRTUAL

Een jobcoach moet van alle markten thuis zijn, en werkt meestal alleen. Er is daarom een grote behoefte aan bijscholing en vorming, maar ook aan onderling contact en afstemming. Mensen samenbrengen voor vorming is echter een kostelijke en tijdrovende werkwijze. Het is ook moeilijk om de juiste vorming bij de juiste mensen te brengen. In de lockdown hebben we geleerd om soepel om te gaan met de moderne communicatiemiddelen: vanaf nu organiseert de Werkburo Academy iedere 3e donderdag van de maand een webinar voor een voortdurende bijscholing van zijn jobcoaches. Dat kan inhoudelijk zijn: het maken van een goede risico-analyse, de Dimona-aangifte, de specifieke situatie van kwetsbare schoolverlaters,… Maar ook persoonlijk vormend: hoe laveer je jezelf door de onzekerheden van de covid-tijd, de 4 inzichten over je persoonlijke grondhouding,…

Alle jobcoaches van het Werkburo krijgen iedere maand een persoonlijke uitnodiging om zich persoonlijk in te schrijven. Ieder webinar wordt voorbereid en geleid door een deskundige over het desbetreffende onderwerp, meestal van een partner, maar dat kan ook een externe specialist zijn. Deze webinars zijn gratis voor de leden van het Werkburo. De onderwerpen worden ook aangereikt vanuit de verschillende partners, na bevraging van hun jobcoaches.

Er zijn ondertussen al 3 webinars aangeboden:
* 25/6/20 Verzekeringen en Begeleid Werken
* 12/6/20 Risico analyse
* 17/9/20 Jobstart – schoolgaande jongeren

De webinars zijn een aanvulling op de bestaande vormingen, die onverminderd blijven doorgaan, zoals: de start-to-coach cursus (eerstvolgende op 30/9), de cursus coaching voor gevorderden (januari 2021), en de langlopende cursus rondfunctiecreatie (vanaf febr 2021).

Lees het document