Werkburo in Vlaanderen: Het verhaal van Groep Ubuntu x 8K

Werkburo in Vlaanderen: Het verhaal van Groep Ubuntu x 8K

Ieder kwartaal zoomen we in op één van de organisaties binnen het Werkburo.  Deze keer is het de beurt aan sociale netwerkorganisatie Groep Ubuntu x 8K uit het West-Vlaamse Zwevegem. Aan het woord is Toon Coorevits, Manager Organisatieontwikkeling bij Groep Ubuntu en pionier binnen het begeleid werken in Vlaanderen.

Ik ken het begeleid werken al langer en het heeft mij altijd geboeid. Samen met 2 andere pioniers Dominiek Savio en St. Idesbald heeft onze organisatie, toen nog vzw Feniks, van bij de opstart in 1999 via  proefprojecten begeleid werken  mee vorm gegeven aan de uitbouw van deze inclusieve werkvorm. Begeleid werken was het meest inclusieve en innovatieve buitenbeentje van de prille arbeidszorgsector.
Het blijven toepassen van de echte methodiek, houdt ons scherp en  blijft voor onze organisatie een must, daarom vonden we het belangrijk om van meet af aan te werken met jobcoaches die zich exclusief richten op begeleid werken. Vanuit Groep Ubuntu zijn we  altijd blijven streven naar een volwaardige plaats en erkenning van het begeleid werken. Ik ben blij dat we dit werk nu verder kunnen zetten vanuit het Werkburo. Voor ons was het een logische stap om aan te sluiten bij Werkburo.

Begeleid werken bleef echter vaak een buitenbeentje  binnen het ruimere Arbeidszorg verhaal, zeker in onze regio. Met het Werkburo kunnen we begeleid werken eindelijk een volwaardige plek geven. De uitvoeringsbesluiten van W², die met het AMA-statuut vorm kreeg in 2018, zijn hiervoor de katalysator geweest. Met alle recente en lopende hervormingen is AZ eindelijk volwassen aan het worden. Zowel vanuit AMA als vanuit de activeringstrajecten zien we duidelijke linken met het begeleidwerken.  Niet toevallig is AMA opgebouwd vanuit deze methodiek; de pioniers van het Werkburo hebben hier duidelijk aan meegeschreven.

Jobcoaching staat ondertussen ook op de menukaart van de “activeringstrajecten” en we merken dat we veel vragen krijgen van de casemanagers om jobcoachingstrajecten op te zetten.
Ook hier stellen we vast dat begeleid werken wérkt.
Sinds de verandering in de persoonsvolgende financiering zijn we als organisatie een sociale  marktgerichte onderneming geworden. Het is belangrijk dat potentiële cliënten in hun regio vlot de  weg vinden naar begeleidwerken. Door aan te sluiten bij het Werkburo willen we graag meewerken aan de uitbouw van dat  kwaliteitsvol merk.

Samenwerken, graag over de grenzen van sectoren heen, zit in ons DNA. Via Werkburo West-Vlaanderen kiezen we duidelijk voor ontschotting, zowel naar doelgroepen als naar sectoren. Door het delen van expertise inzake diverse  problematieken (ASS, GGZ, mentale beperking, NAH, etc.) kunnen we nog beter het verschil maken voormensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door dichter aan te leunen tegen en samen te werken binnen de wereld van de sociale economie kunnen we  cliënten nog beter  ondersteunen op de verschillende treden van de participatieladder.
In de ontwikkeling naar het individueel maatwerk zie ik heel wat opportuniteiten voor het Werkburo.
Het Werkburo kan zich ontwikkelen als een belangrijke speler op de treden 3, 4en 5 van de participatieladder. Ik ben ervan overtuigd dat het Werkburo ons “verder, sterker en anders” maakt.

Toon Coorevits
Manager Organisatieontwikkeling
Groep Ubuntu x 8K

 

Lees het document