Werkburo Limburg, van 1975 tot nu

Werkburo Limburg, van 1975 tot nu

Toen Open Thuis vzw in 1975 ontstond was haar naam zeer relevant. Personen met een beperking woonden in die jaren meestal in grote ‘instituten’. Open Thuis vzw vroeg aan de man en vrouw in de straat om zijn of haar thuis open te stellen en een plekjein huis te voorzien voor mensen met minder kansen. Op die manier schreef Open Thuis vzw zich 46 jaar geleden al in, in een beweging die zich toen al richtte op vernieuwing, verandering, zorg op maat en inclusie. Dit laatste begrip moest toen echter nog uitgevonden worden.

Sedert medio de jaren 70 hield Open Thuis vzw de vinger aan de pols van de veranderende wensen en behoeften van mensen met een beperking om een plaats te krijgen midden in de samenleving. Zo gewoon als mogelijk wonen en werken met de grootst mogelijke zelfstandigheid en met de grootst mogelijke vorm van handelingsbekwaamheid zou mensen met een beperking en minder mogelijkheden aan hun recht en tot hun recht laten komen.

Tegen deze achtergrondontwikkelde Open Thuis vzw doorheen de jaren een waaier aan ambulante en mobiele woonondersteuningsvormen. In  de jaren 90 kwam daar een focus op vrije tijd bij.

De meest recente evoluties in zorg en welzijn gaven ons de kans om breder in te zetten dan enkel op wonen en vrije tijd. RTH en PVF enerzijds en diverse projecten onder WSE anderzijds gaven ons zuurstof om ook actie te ondernemen rond de groeiende nood van mensen met een beperking of minder kansenrond dagondersteuning. Niet veel later bleekmeer dan ooit dat ook onze doelgroep vooral wil gaan werken.

De vraag naar werk in zijn meest ruime betekenis kregen we steeds vaker te horen in ons intake- en oriëntatieteam dat als laagdrempelig front office een brede waaier van vragen rond wonen en werken van onze doelgroep ontvangen. Uiteraard wilden we niet alleen vragen ontvangen en ontrafelen, we wilden onze cliënten vooral perspectief en uitzicht geven voor oplossingen. Inspelen op hun vraag.

Aangezien we de mechanismen om dit uitzicht en perspectief te bieden in huis leken te kunnen ontwikkelen en vermits we in ons netwerk met De Wroeter een expert in het domein ‘werk’ aantroffen, die samen met ons de krachten wou bundelen, besloten we om samen inhoud en body te geven aan Werkburo Limburg.

Werkburo Limburg wil het eerste aanspreekpunt zijn voor mensen met een beperking of een kwetsbaarheid (met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt t.g.v. MMPPS).Werkburo Limburg is de uitgelezen plaats om alle mogelijke vragen die de doelgroep zou kunnen hebben over werk in zijn breedste betekenis te stellen. Onze jobcoaches zullen met elke vraag aan de slag gaan en op zoek gaan naar antwoorden op maat. De vraag van de cliënt staat centraal, talentontwikkeling, groeien kansen scheppen, …. het zijn onze drijvers om er voor te zorgen dat onze cliënten de werkplek van hun dromen kunnen  vinden, hebben en houden.

Werkburo Vlaanderen speelt voor ons samenwerkingsverband in Limburg een belangrijke rol. Werkburo Vlaanderen zorgt voor bijkomende expertise en uitwisseling van knowhow. Werkburo helpt ons om ons goed te profileren en te positioneren. Onze jobcoaches krijgen er extra handvaten en houvast. En samen met de collega’s uitandere provincies kunnen we een degelijke gesprekspartner vormen voor de overheid. Werkburo Vlaanderen vormt dus wel degelijk een sterke steunstructuur voor Open Thuis vzw en De Wroeter die momenteel samen Werkburo Limburg vormgeven.

Met dank aan Ine Noben – Werkburo Limburg

Lees het document