Werkpasser – Een project over inclusief jobdesign

Werkpasser – Een project over inclusief jobdesign

In 2021 volgden we met 10 jobcoaches uit alle windstreken van Werkburo Vlaanderen de opleiding inclusief jobdesign.

Inclusief Jobdesign = Laaggeschoolde taken filteren uit hooggeschoolde functies en samenbrengen tot een nieuwe functie die geschikt is voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bart Moens van Inclusief werk(t) spijkerde ons de nodige theorie bij die we direct in de praktijk brachten in het werkveld. In duo’s werden bedrijven benaderd, werkprocessen in kaart gebracht en taken geanalyseerd.

Na het afronden van de opleidingen hebben we met 4 jobcoaches van Werkburo Leuven De Werkpasser opgericht. Gesteund door de provincie Vlaams Brabant konden we in 1 jaar tijd 6 organisaties onder de loep nemen volgens de principes van inclusief jobdesign. Een belangrijke focus in de trajecten lag op de nazorg. Geen rapporten in een la, maar mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag krijgen. Voor onbetaalde functies die gecreëerd werden, werden begeleidwerkers gezocht, voor betaalde functies zijn de banden met GTB aangehaald.

De trajecten leerden ons om als jobcoach met een bredere blik een organisatie binnen te stappen en echt op zoek te gaan naar die win-win. Onze ervaringen en lessen voor onze job als jobcoach willen we dit najaar graag delen in een Werkburo Webinar.

Marcel den Broeder - Jobcoach Werkburo Leuven

Lees het document