Werksporenboek

Voor een persoon met een beperking is er een overdonderend aanbod aan jobs.  Vaak durft men ook niet verder te denken dan het al bekende, of durft men zelfs niets te bedenken: het vooroordeel van ‘ik kan niets’ is vaak diepgeworteld.

In dit boek willen we een waaier van mogelijkheden tonen van reële jobs die door reële mensen met allerlei beperkingen gedaan worden.

Afbeeldingen maken visueel duidelijk om welke job het gaat; de icoontjes wijzen op de aandachtspunten die bij iedere job horen.   In de bijgevoegde verhalen kan men thema’s terug vinden die indirect met werk te maken hebben, en deze in het gesprek betrekken: vervoer, relaties, geld,…  

Het is een hulpmiddel dat een kandidaat-begeleidwerker zelfstandig kan doornemen.  De begeleider kan er zijn vragen aan vastknopen, en zoeken naar de interesses en onvermoede sporen naar werk.

Het boek is een mooi verzorgde kleuren-uitgave van 132 blz. geworden.  

Het kost 23€ (20+3€ verzendkosten) en kan besteld worden via de contactpagina.  Werkburo-leden betalen 15€ (+3).

De Boekmakerij, waar het Werksporenboek werd gedrukt heeft een artikel op hun site geplaats over ons boek, lees hier het artikel.

Lees het document