Als je tijd hebt om vrijwilligerswerk te doen, doen!!!

Als je tijd hebt om vrijwilligerswerk te doen, doen!

Hassan doet vrijwilligerswerk om zichzelf nuttig te maken, nieuwe dingen te leren, nieuwe mensen te leren kennen. Hassan is vanuit St Amedeus doorverwezen naar de vrijwilligerscoaches van Werkburo Antwerpen.

Hasan is op zelfstandige basis aan de slag bij buurthuis Dinamo. Hij gaat er elke donderdag helpen bij de activiteit ‘ soeperdeboere’ waarbij een buurtmaaltijd klaargemaakt wordt door enkele vrijwilligers. Hij  helpt ook bij de afwas, het dekken van tafels en poets ook af en toe als het nodig is. Op speciale dagen komt hij soms extra een handje helpen. Ondertussen is Hasan al meer dan 6 maanden actief bij Dinamo en heeft hij begin dit jaar  zijn vrijwilligerswerk uitgebreid. Hij werkt nu ook op dinsdag van  9-14h bij Poverello.

De sfeer in zijn vrijwilligerswerk ervaart hij als positief. De mensen zijn er vriendelijk en hebben geen kritiek. Het is er aangenaam. Hij voelt zich bij de organisatie horen als voltallig lid.

Hasan ervaart een positieve evolutie. Hij kent zijn takenpakket beter, heeft goeie contacten en kan zich beter concentreren. Ik voel me meer en meer zelfstandig door het zelfvertrouwen dat ik nu heb ik mijn takenpakket. Het vrijwilligerswerk dat ik nu doe overstijgt mijn eigen verwachtingen die ik in het begin had doordat het stap voor stap is opgebouwd.