Wie zijn wij?

Het Werkburo zijn diensten die op elkaar afgestemd zijn.  

We zullen middelen integreren zodat we een maximaal rendement per jobcoach halen, een betere zorg op maat voor de individuele cliënt kunnen verzekeren, en een positieve invloed op het beleid en andere spelers kunnen uitoefenen.

Het Werkburo richt zich op  verbinding met andere werkvelden en integratie in het grotere maatschappelijke gebeuren.

Het PVB heeft een grote impact op de werking van het Werkburo,  de uitvoering van het W²-decreet zal op zijn minst een even grote impact hebben.  We willen een impact hebben in de uitrol van deze veranderingen, met als doel de zorg op maat voor Begeleid Werkers te verbeteren.

Het Werkburo wil een synoniem van kwaliteitslabel worden.

Er zal eveneens worden samengewerkt met andere diensten Begeleid Werken als preferente partner indien er kwaliteitsgarantie kan worden geboden.